Verbetering van de patiëntveiligheid tijdens operaties

Voor patiënten hebben minder invasieve operaties die vanaf beeld worden uitgevoerd (image-based procedures – IBP), zoals laparoscopie, vele voordelen ten opzichte van traditionele open operaties, waaronder verminderde pijn, sneller herstel en kleinere littekens.

Echter, het chirurgisch team is voor het op effectieve, efficiënte, maar vooral ook op veilige wijze uitvoeren van IBP sterk afhankelijk van technologie. De omgang met het instrumentarium en de benodigde apparatuur vereist intensieve training. De vaardigheid van de arts en zijn omgang met het instrumentarium en de apparatuur zijn belangrijke factoren in de waarborging van de kwaliteit van de chirurgische ingreep en de patiëntveiligheid.

Tijdens de operatie moet de chirurg zich kunnen concentreren op de uitvoering van de therapeutische handelingen. Om dit te bereiken zal eerst de discrepantie tussen het gewenste en het eigenlijke bekwaamheidsniveau van de arts verkleind moeten worden door middel van simulatietraining buiten de klinische omgeving.

In dit proefschrift is de validiteit van het gebruik van virtual reality simulatoren voor training in en beoordeling van basale psycho-motorische vaardigheden voor laparoscopische chirurgie en lagere flexibele gastro-intestinale endoscopie (colonoscopie) bevestigd. De relatie tussen verschillende IBP vaardigheden is ook onderzocht.

Prestaties in twee basale laparoscopie taken (bimanuele weefselmanipulatie onderzocht en laparoscoop navigatie met een 30° optiek) blijken niet gerelateerd; klinisch opgebouwde ervaring in weefselmanipulatie impliceert geen vaardigheid in navigatie met een 30° laparoscoop. Training in basale laparoscopie vaardigheden geen invloed heeft op de prestatie in basale colonoscopie taken (en vice versa).

Training in en beoordeling van basale vaardigheden voor IBP zou zich daarom op elk soort IBP taak apart moeten richten. De invloed van specifieke kenmerken van de simulator interface op de doeltreffendheid van simulatortraining is ook onderzocht. De laparoscoop navigatie taak uit met een 30° optiek wordt beter uitgevoerd in een abstracte virtuele omgeving dan in virtuele omgeving met een gesimuleerde anatomische weergave van de buikholte. En voor training in laparoscopisch hechten blijkt haptische feedback een vereiste.

Voorts dient de kwaliteit van de chirurgische ingreep en de patiëntveiligheid beter gewaarborgd worden door verbetering van de omgang met het instrumentarium en apparatuur in de operatiekamer. Het gelijktijdig gebruik van een geïntegreerde operatiekamer systeem en het prototype van de Pro/cheQ tool (een digitale geïntegreerde procedurele checklist tool) reduceert het aantal apparatuur- en instrumentarium gerelateerde risico gevoelige gebeurtenissen verder dan enkel het gebruik van het geïntegreerde operatiekamer systeem.

Promotiegegevens
– Promotie: mevrouw S.N. Buzink
– Proefschrift: “Improving patient safety in image-based procedures. Bridging the gap between preferred and actual proficiency”
– Datum: 07 september 2010 | 12:30 uur
– Plaats: Aula TU Delft
– Promotor 1: Prof.dr. H. de Ridder IO
– Promotor 2: Prof.dr.ir. R.H.M. Goossens IO
– Promotor 3: Prof.dr. J.J. Jakimowicz IO

Plaats een reactie