Verbetering klachtafhandeling door zorgaanbieders

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft maandag 15 april 2013 de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze wet regelt een laagdrempelige en effectieve klachtafhandeling bij zorgaanbieders.

Daarnaast worden zorgaanbieders verplicht zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie die ook schadevergoedingen toe kan kennen. Verder kunnen zorgaanbieders, waar nodig, gedwongen worden meer aandacht te besteden aan de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid.

Formeel betreft het een wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg. Deze wet ligt sinds juni 2010 in de Tweede Kamer, maar is mede vanwege de omvang en complexiteit nog niet inhoudelijk behandeld. Minister Schippers en staatssecretaris van Rijn hebben daarom in februari aangegeven deze wet op te knippen in vier delen. De Wkkgz is het eerste deel.

De overige onderdelen van de Wet cliëntenrechten zorg (goed bestuur en medezeggenschap, de geneeskundige behandelovereenkomst en de toelatingen van zorginstellingen) zullen later in afzonderlijke wetsvoorstellen worden behandeld.

Meer informatie
Aanbiedingsbrief bij derde Nota van wijziging Wet cliëntenrechten zorg (Wcz)

Plaats een reactie