Verbetering hygiëne vermindert aantal bloedbaaninfecties

Verbetering van handhygiëne zorgt voor een belangrijke daling van in het ziekenhuis opgelopen bloedbaaninfecties bij te vroeg geboren kinderen. Er zijn verschillende manieren om het belang van handhygiëne te benadrukken, maar het wijzen op gezondheidswinst in plaats van op risico’s van slechte hygiëne verdient de voorkeur. Dit en meer beschrijft Onno Helder in zijn proefschrift, waar hij op woensdag 17 april 2013 op hoopt te promoveren.

Onno Helder is senior IC-verpleegkundige en wetenschappelijk onderzoeker op de afdeling IC-Neonatologie van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. Helder onderzocht verschillende manieren om handhygiëne te verbeteren omdat, zoals overal in de gezondheidszorg, goede hygiëne aanwijsbare effecten heeft op het voorkomen van infecties. Bij de onderzochte groep te vroeg geboren kinderen, met een geboortegewicht van minder dan 1500 gram, komen bloedbaaninfecties geregeld voor. Deze kinderen worden op een neonatale intensive care unit behandeld.

Bloedbaaninfecties bij deze groep zijn geassocieerd met een verhoogde kans op overlijden, blijvende handicaps (zoals chronische longaandoening en ontwikkelingsachterstand), toegenomen opnameduur en hogere ziekenhuiskosten. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt goede handhygiëne als de kern van alle preventieve maatregelen. Het verbeteren van de handhygiëne wordt gestimuleerd door een intensieve en regelmatig terugkerende scholing, screensavers en het gebruik van handschoenen.

Helder beschrijft een samengesteld handhygiëne-programma en de evaluatie van zowel de naleving van de handhygiënerichtlijnen als het effect op het aantal zorggerelateerde bloedbaaninfecties bij prematuren. In totaal zijn er 1201 handhygiëne observaties uitgevoerd die aantonen dat de naleving van de handhygiënerichtlijnen significant is verbeterd nadat een intensieve scholing is gegeven.

Helder: “Handhygiëne kan onder andere worden verbeterd door screensaver boodschappen op de schermen op de IC te vertonen, waarin het gewenste gedrag wordt benadrukt en niet de risico’s van het niet naleven. Werkstations op de IC zorgen daarbij voor continue bewustwording voor de noodzaak van handhygiëne.”

De lange termijn resultaten (2008 – 2012) van de opeenvolgende infectiepreventiemaatregelen laten zien aan dat in vergelijking met een voorgaande periode (2002 – 2005) de incidentie van bloedbaaninfecties bijna is gehalveerd van 40,5% naar 24,3%. Het aantal bloedbaaninfecties per 1000 opnamedagen is met bijna 60% afgenomen van 19,7 naar 8,1.

Plaats een reactie