Verbeterde diagnose en behandeling van het hepatitis B-virus

Diagnose van het hepatitis B-virus is van belang voor de behandeling, preventie en verdere verspreiding van het virus. Momenteel wordt hepatitis B meestal opgespoord door te testen op de aanwezigheid van het oppervlakte-eiwit van het virus. Genetische variatie en de ontdekking van mutanten van het virus resulteerde echter in het niet kunnen herkennen van dit oppervlakte-eiwit in een aantal diagnostische testen.

Het promotieonderzoek van Mark van Roosmalen leidde tot een nieuwe unieke test van het oppervlakte-eiwit. Hierdoor is het mogelijk om alle patiënten geinfecteerd met het hepatitis B-virus juist te diagnosticeren, ook de patiënten met mutaties in het het oppervlakte-eiwit.

Na een positieve diagnose van het virus kan de patiënt behandeld worden met onder andere antistoffen. Van Roosmalen laat zien dat een alternatieve antistofbron een zogenaamd enkel-domein-antilichaam kan zijn. Dit kan het virus efficiënt remmen en heeft als voordeel dat ze klein, stabiel, gemakkelijk en goedkoop te produceren is.

Promotiegegevens
Promovendus: Mark van Roosmalen
Faculteit: Faculteit Bètawetenschappen
Proefschrift: Hepatitis B from diagnosis towards prophylactic single domain antibodies
Promotor 1: Prof. dr. ir. C.T. Verrips
Promotor 2: Prof. dr. J.J.W. de Haard
Datum en tijd: 11/1/2012 10:30
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht