Verbeterde diagnose en behandeling van het hepatitis B-virus

0
515

Diagnose van het hepatitis B-virus is van belang voor de behandeling, preventie en verdere verspreiding van het virus. Momenteel wordt hepatitis B meestal opgespoord door te testen op de aanwezigheid van het oppervlakte-eiwit van het virus. Genetische variatie en de ontdekking van mutanten van het virus resulteerde echter in het niet kunnen herkennen van dit oppervlakte-eiwit in een aantal diagnostische testen.

Het promotieonderzoek van Mark van Roosmalen leidde tot een nieuwe unieke test van het oppervlakte-eiwit. Hierdoor is het mogelijk om alle patiënten geinfecteerd met het hepatitis B-virus juist te diagnosticeren, ook de patiënten met mutaties in het het oppervlakte-eiwit.

Na een positieve diagnose van het virus kan de patiënt behandeld worden met onder andere antistoffen. Van Roosmalen laat zien dat een alternatieve antistofbron een zogenaamd enkel-domein-antilichaam kan zijn. Dit kan het virus efficiënt remmen en heeft als voordeel dat ze klein, stabiel, gemakkelijk en goedkoop te produceren is.

Promotiegegevens
Promovendus: Mark van Roosmalen
Faculteit: Faculteit Bètawetenschappen
Proefschrift: Hepatitis B from diagnosis towards prophylactic single domain antibodies
Promotor 1: Prof. dr. ir. C.T. Verrips
Promotor 2: Prof. dr. J.J.W. de Haard
Datum en tijd: 11/1/2012 10:30
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Vorig artikelLosstaande zeug is toch beter
Volgend artikelO4, gezond zitten in de rolstoel
De Universiteit Utrecht is een researchuniversiteit, met zeven faculteiten die gezamenlijk het hele wetenschappelijke spectrum van onderzoek en onderwijs bestrijken. Opgericht in 1636, is de universiteit uitgegroeid tot een moderne, toonaangevende instelling met een groeiende internationale reputatie. De universiteit verricht fundamenteel en toegepast onderzoek in een breed scala van wetenschapsgebieden. Deze veelzijdigheid vormt een inspirerende basis voor multidisciplinair onderzoek binnen én buiten de universiteit. De Universiteit Utrecht werkt nauw samen met het bedrijfsleven aan maatschappelijk relevant en innovatief onderzoek.