Verbazing over tevredenheid werknemers zorg en welzijn

Abvakabo FNV is verbaasd over de spectaculaire stijging van de tevredenheid van werknemers in de zorg- en welzijnssector. Dit resultaat is afkomstig uit een onderzoek van Integron ‘Medewerkerbeleving in Nederland 2011’.

Medewerkers zorg en welzijn voeren de ranglijst aan met een rapportcijfer 7,4. Meer plezier in het werk blijkt de belangrijkste oorzaak van de stijging onder zorg- en welzijnmedewerkers. Uit het kwartaalonderzoek van Abvakabo FNV, de Zorgbarometer, komt juist naar voren dat die tevredenheid helemaal niet zo groot is.

De Zorgbarometer van het tweede kwartaal van 2011 – gehouden onder ruim 1100 medewerkers – laat bijvoorbeeld zien dat 32 procent niet tevreden is over de zorg die hij kan leveren. 50 procent geeft aan dat er op zijn afdeling niet voldoende medewerkers aanwezig zijn.

Ruim 2000 medewerkers deden mee aan de Zorgbarometer van het eerste kwartaal van dit jaar. Hieruit blijkt dat een kwart aan regelmatig diensten draait met te weinig of met onervaren of onvoldoende opgeleide collega’s. Bij een derde van de medewerkers komt het vaak of altijd voor dat hun rooster door ziekteverzuim op de afdeling verandert. . En voor een op de vier medewerkers is het heel slecht mogelijk om op het gewenste moment vakantiedagen op te nemen.

Abvakabo FNV noemt het wel opvallend dat het onderzoek van Integron wel aantoont dat er ‘verbeterpunten’ zijn rond leidinggevenden. Dit heeft de vakbond eerder ook geconstateerd. Het betreft bijvoorbeeld vertrouwen in de eerlijkheid en de toegankelijkheid van direct leidinggevenden.

De bond vindt verder dat er nog veel te verbeteren valt op het gebied van opleidingsbeleid, carrièremogelijkheden, combineren werk-privé en vergroten professionele ruimte/vakmanschap.

Volgens Abvakabo FNV kan de hogere tevredenheid naar aanleiding van het medewerkerbelevingsonderzoek van Integron te maken hebben met de verandering van de economische groei. Net zoals de instroom in zorgopleidingen in deze onzekere tijden ook weer is toegenomen, zou het kunnen dat om dezelfde reden de tevredenheid over het werken in met name de zorg ook toeneemt.

Plaats een reactie