Verband tussen weer en humeur bestaat wèl

Er bestaat wel degelijk een verband tussen het weer en het humeur van mensen. Het effect van het weer op het humeur van mensen is al veel onderzocht. Vaak luidt de conclusie dat er niet of nauwelijks een relatie bestaat tussen het weer en het gemoed. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht bewijzen nu het tegendeel. Hun bevindingen verschijnen binnenkort in het wetenschappelijk tijdschrift Emotion.

Onderscheid in zomerliefhebbers, zomerhaters en regenhaters

Adolescentieonderzoeker Theo Klimstra (promoveerde in Utrecht, momenteel werkzaam aan de Katholieke Universiteit Leuven) volgde met zijn Utrechtse collega’s iets meer dan 400 adolescenten en hun moeders. Op verschillende momenten moesten de deelnemers aangeven hoe boos, angstig en vrolijk zij waren. Deze gegevens koppelde de onderzoeker aan weerstatistieken van het KNMI. Het weer bleek voor de helft van de deelnemers van geen enkele invloed op het gemoed. De andere helft bleek wel gevoelig, waarbij drie groepen zijn te onderscheiden: de zomerliefhebbers, de zomerhaters en de regenhaters.

Blij met bewolkte dag
De benaming van de drie groepen spreekt voor zich. De zomerliefhebbers hebben een beter humeur wanneer het warm en zonnig is, de zomerhaters verafschuwen juist deze weerkenmerken en worden er chagrijnig van. Zomerhaters genieten meer van een koelere, bewolkte dag. Het humeur van de derde groep, de regenhaters, is specifiek gerelateerd aan neerslag: hun humeur zakt vooral in op regenachtige dagen.

Veel zomerhaters
Uit de statistieken van Klimstra blijkt verrassend genoeg dat er nogal wat zomerhaters bestaan. Sterker nog; onder adolescenten zijn meer zomerhaters dan zomerliefhebbers te vinden. Opmerkelijk, aldus de Utrechtse wetenschapper: “Zeker als je daarbij bedenkt dat winterdepressie over het algemeen wordt beschouwd als de meest voorkomende weergerelateerde psychische aandoening.” In het onderzoek naar dergelijke weergerelateerde depressies is volgens Klimstra de zomerdepressie onderbelicht gebleven.

It runs in the family
Doordat de adolescentieonderzoeker zowel gegevens van adolescenten als van hun moeders tot zijn beschikking had, kon hij zien of de invloed van het weer op het humeur familiegerelateerd was. Klimstra constateert dat zomerliefhebbende en regenhatende moeders vaker kinderen hebben met dezelfde weersvoorkeur. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit genetisch bepaald is.

Naast onderzoekers van de Universiteit Utrecht werkten onderzoekers van de VU Amsterdam en van de Humboldtuniversiteit te Berlijn mee aan het artikel. Het artikel is op te vragen bij onderstaande contactpersonen.

Plaats een reactie