Verband tussen vitamine D en lagere kans op darmkanker aangetoond

Blootstelling aan zonnestraling stimuleert de aanmaak van vitamine D in de huid. Onderzoek toont aan dat er een relatie is tussen een hoog vitamine D-niveau en een verlaagde kans op dikkedarmkanker. Hoe de relatie tussen zonlicht en darmkanker precies in elkaar zit is nog onduidelijk.

Dit blijkt uit het rapport ‘De relatie tussen kanker, zonnestraling en vitamine D’ van de Signaleringscommissie van KWF Kankerbestrijding dat vandaag verschijnt.

In het rapport staat ook dat er aanwijzingen zijn dat zonnestraling de kans op het krijgen van prostaat- en borstkanker en het non-Hodgkin-lymfoom verkleint. Ondanks de positieve effecten van de zon op een aantal kankersoorten moet verbranding van de huid door zonnestraling worden vermeden. Jaarlijks krijgen 40.000 mensen huidkanker veroorzaakt door teveel UV-straling.

Het rapport geeft een overzicht van epidemiologisch, biologisch, meteorologisch en experimenteel onderzoek naar de relaties tussen zonlicht, vitamine D en kanker. Omdat zonnestraling enerzijds een positief effect heeft op dikkedarmkanker en anderzijds een negatief effect heeft op huidkanker adviseert KWF Kankerbestrijding het volgende:

1. Verbranding van de huid dient te allen tijde vermeden te worden vanwege het risico op huidkanker. Langdurig zonnebaden wordt afgeraden. Het gebruik van antizonnebrandmiddelen wordt sterk aanbevolen.

2. Geregelde matige blootstelling aan zonnestraling is gewenst om in de vitamine D behoefte te voorzien. Naar schatting is een dagelijkse blootstelling in de zomer gedurende 15 tot 30 minuten van hoofd, handen en onderarmen rond het middaguur als de zon het hoogst staat voor mensen met een blanke huid voldoende om de benodigde hoeveelheid vitamine D aan te maken. Als meer huid blootgesteld wordt, volstaat een kortere tijd.

3. Mensen met een donkere huid, ouderen en mensen die weinig buiten komen zouden gebaat zijn bij iets langere zonblootstelling, omdat zij vaak een laag vitamine D niveau hebben. Zij kunnen het vitamine D-niveau ook op peil brengen door supplementen te nemen. De Gezondheidsraad geeft hier richtlijnen voor.

Welk vitamine D-niveau minimaal nodig is voor een gunstig effect op het kankerrisico is nog onbekend. Ook de invloed van lage winterse vitamine D-niveaus vanwege een gebrek aan UV-straling van de laagstaande zon is onbekend.

Campagne ‘Zon verstandig’
KWF Kankerbestrijding voert sinds de jaren tachtig campagne om de groei van het aantal gevallen van huidkanker terug te dringen. Op basis van de bevindingen van dit SCK-rapport is de de voorlichtingsboodschap aangescherpt. Kort samengevat luidt de boodschap: ‘Geniet van de zon, maar zorg dat je niet verbrandt’.

Signaleringscommissie Kanker
De Signaleringscommissie Kanker (SCK) adviseert KWF Kankerbestrijding over de te verwachten ontwikkelingen binnen de kankerbestrijding. Per onderwerp wordt een ad-hoc werkgroep samengesteld, die tot taak heeft een adviesrapport (een Signaleringsrapport) op te stellen. Deze werkgroepen bestaan uit SCK-leden met specialistische kennis over het onderwerp en externe experts die geen SCK-leden zijn.

Plaats een reactie