Veldhuijzen van Zanten introduceert verklaring tegen meisjesbesnijdenis

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) heeft dinsdag 8 maart 2011 in Den Haag de verklaring tegen meisjesbesnijdenis geïntroduceerd. In dit document staat dat meisjesbesnijdenis in ons land verboden en strafbaar is en dat het slecht is voor de gezondheid. Ouders kunnen, als ze op vakantie gaan naar hun land van herkomst, de verklaring laten zien om weerstand te bieden aan familie en andere mensen die druk uitoefenen om hun dochter te laten besnijden.

Veldhuijzen van Zanten, ondertekenaar van de verklaring tegen meisjesbesnijdenis, denkt dat het document een belangrijke rol kan spelen in de strijd tegen meisjesbesnijdenis. Ze baseert zich daarbij op ervaringen die Frankrijk heeft opgedaan met een dergelijke verklaring. ‘De ervaringen ermee zijn erg goed.’

De Verklaring is uitgebreid getest bij consultatiebureaus, GGD’en en migrantenzelforganisaties in zes grote steden. De ouders hebben de verklaring begrepen en zeggen haar ook te gaan gebruiken in het buitenland. ‘Ik ben daar erg blij mee en reken er op dat het bijdraagt aan het tegengaan van meisjesbesnijdenis’, aldus de staatssecretaris.

Maar zij neemt meer maatregelen om meisjesbesnijdenis uit te bannen. Zo heeft het ministerie van VWS geld uitgetrokken voor de landelijke campagne Nee tegen VGV (vrouwelijke genitale verminking), die in 2010 is gestart. Deze campagne heeft als doel dat organisaties en gemeenschappen van de risicogroepen zich gaan uitspreken tegen VGV. Ook worden sleutelfiguren uit de gemeenschappen opgeleid om mensen voor te lichten en gaan vier ambassadeurs, al eerder door VWS aangesteld, met de risicogroepen in gesprek. Naast voorlichting is vroegsignalering belangrijk. Veldhuijzen van Zanten zal voor de zomer een wetsvoorstel presenteren, die professionals in zeven sectoren verplicht te werken met een meldcode tegen geweld in afhankelijkheidsrelaties. ‘Ik ga ervan uit dat de Wet meldcode er aan bijdraagt dat professionals tijdig ingrijpen als ze signalen krijgen dat ouders van plan zijn hun dochter te laten besnijden.’

Plaats een reactie