Veiligheid van medische technologie in de thuissituatie

Fabrikanten van medische apparatuur voor thuisgebruik zijn verplicht om een risicoanalyse te maken en duidelijke gebruikersinformatie te leveren. Bij drie medische thuiszorgtechnologieën, te weten infuus-, beademings- en dialyseapparatuur, vertonen de risicoanalyses en gebruiksaanwijzingen echter tekortkomingen. Hierdoor kan de patiëntveiligheid in het gedrang komen.

Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het is te verwachten dat de geconstateerde tekortkomingen ook voorkomen in risicoanalyses en gebruikersinformatie bij andere technologieën die thuis worden gebruikt.

Het RIVM heeft in het rapport over dit onderzoek aanbevelingen geformuleerd voor fabrikanten, wederverkopers en aangemelde instanties om de tekortkomingen weg te nemen. De IGZ verwacht van deze partijen dat zij de aanbevelingen uitvoeren en gebruikt de resultaten van het onderzoek voor haar toezicht.

Het rapport ‘Veiligheid van medische technologie in de thuissituatie. Een analyse op basis van onderzoek van technische dossiers van fabrikanten’ staat op de website van het RIVM.

Plaats een reactie