Veiligheid van attractieparken verbeterd

De veiligheid van attractieparken is in 2009 verbeterd. De naleving van de wettelijk eisen is duidelijk gestegen. Dat concludeert de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) op basis van de inspectieresultaten van 2009. Als gevolg hiervan past de nVWA haar toezichtsregime aan en kan de toezichtslast voor de parken worden verlaagd.

Toezicht attractieparken
De nVWA controleert bij attractieparken de veiligheid van de attractie- en speeltoestellen en verkochte levensmiddelen, én de naleving van de leeftijdgrenzen voor alcoholverstrekking en het niet roken op de werkplek. Op basis van inspectieresultaten uit 2009 zijn de parken door de nVWA ingedeeld in ‘beperkt’, ‘standaard’ of ‘intensief’ toezicht. Dat gebeurt per park voor het onderdeel waarop de nVWA toezicht houdt. De kleurcodering is geen aanduiding voor de veiligheid van het park, maar voor de intensiteit van het toezicht. Er zijn geen parken die intensief toezicht krijgen.

Attractie- en speeltoestellen
8 van de 24 attractieparken in Nederland (33%) hebben aangetoond dat zij de veiligheidsrisico’s van de attractie- en speeltoestellen goed beheersen (was 26%). Deze parken krijgen beperkt toezicht op dit onderdeel: de nVWA bezoekt deze parken slechts één keer in de 3 jaar of bij een ernstig incident. Tussentijds vindt monitoring plaats.
De overige parken blijft de nVWA op dit onderdeel een keer per jaar bezoeken (standaard toezicht). Als de nVWA tijdens inspecties gevaarlijke toestellen tegenkomt, worden deze direct stilgelegd.

Eten, drinken en tabak
De attractieparken verkopen ook levensmiddelen. 30% van de parken heeft voedselveiligheid voldoende onder controle om het toezicht op dit onderdeel te beperken, ten opzichte van 9% vorig jaar. Bij de overige 17 parken blijft de nVWA jaarlijks toezicht houden. Situaties die een acuut risico voor de gezondheid opleveren zijn niet aangetroffen maar sommige wettelijke verplichtingen werden onvoldoende nageleefd.

De regels van de Drank- en Horecawet en Tabakswet worden in het merendeel van de parken (95%) goed nageleefd (was 91%). Bij slechts enkele parken is het nog te vroeg om het toezicht op dit terrein te beperken.

Plaats een reactie