Veiligheid op de Operatiekamer

“Veiligheid op de Operatiekamer” is een actueel onderwerp. Recent nog rapporteerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat zorginstellingen en zorgverleners zich te weinig bewust zijn van de risico’s die medische technologie met zich meebrengt. Feit is dat er per jaar duizenden ernstige medische incidenten plaatsvinden, de helft hiervan heeft betrekking op chirurgische ingrepen en meer dan een derde van deze incidenten vindt plaats in de operatiekamer.

Aangezien veiligheid een speerpunt is van het Operatie Centrum van het Slingeland Ziekenhuis zal op 19 mei 2011 een themadag worden gewijd aan dit onderwerp.

De nadruk tijdens deze dag zal voornamelijk liggen op patiëntveiligheid en veilige patiëntenzorg. Het voorkomen van fouten, elkaar aanspreken op het gedrag en verantwoordelijk zijn en voelen voor de veiligheid van de patiënten tijdens zijn/haar verblijf op het Operatie Centrum zijn daarnaast belangrijke thema’s voor deze dag.

De dag zal beginnen met een evacuatieoefening/brandoefening, waarin in een reële situatie geoefend zal worden hoe te handelen tijdens een brand op het Operatie Centrum. Tijdens het middagprogramma zal er algemene informatie worden gegeven over de patiëntenveiligheid op het Operatie Centrum.

Plaats een reactie