Veiligheid in huis

Het is een bekend feit dat de meeste ongelukken binnenshuis gebeuren. Per jaar gebeuren er miljoenen ongelukken in en om het huis, in enkele duizenden gevallen zelf met dodelijke afloop. Zorg ervoor dat je weet wat de voornaamste oorzaken hiervan zijn en hoe deze ongelukken voorkomen kunnen worden.

Vallen
Vallen is het meeste voorkomende ongeluk in huis. Deze staat met stip op een en komt vooral bij kleine kinderen en ouderen veel voor. Hoewel kinderen er vaak met een blauwe plek mee wegkomen kan het voor ouderen een stuk nadeliger uitvallen. Van ouderen boven de 75 jaar valt 25% een keer per jaar en 15% twee keer of meer.

Chemische stoffen
In een gemiddeld huishouden zijn meer chemische stoffen te vinden dan je in eerste instantie zou denken. Misschien daarom is het aantal ongelukken hiermee daarom zo hoog. In de keuken, badkamer, en garage zijn veel producten te vinden die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid. Ongelukken met chemische stoffen kunnen grote gevolgen hebben. Wanneer chemische stoffen worden ingeademd, ingeslikt of in contact komen met de huid kan dit tot ernstig letsel leiden. Kinderen weten eenmaal niet het verschil tussen een flesje drinken of een flesje chloor.

Tips
Om vervelende ongelukken te voorkomen is het van belang je huis zo in te richten dat je het risico op een ongeluk tot een minimum beperkt. Zorg in het geval van oudere of minder valide mensen voor genoeg steun- en hulp punten zodat zij zich vast kunnen pakken bij het verplaatsen. Voor kinderen zijn de ouders verantwoordelijk om het huis kindervriendelijk in te richten. Dit betekend chemische stoffen hoog opbergen en kinderbescherming op de stopcontacten. Om je huis echt veilig voor kinderen te maken moet je een keer op je knieën door het huis kruipen om er achter te komen wat er allemaal te zien is op de ooghoogte van kinderen.

Verzekering
Op lange termijn kan een ongeval een flinke kosten post zijn. Omdat ongeluk in een klein hoekje zit is het verstandig om ervoor te zorgen dat je een gezinsongevallenverzekering hebt die jou, je partner en je kinderen verzekert tegen de financiële gevolgen van een ongeval. Op deze manier heeft u zekerheid dat, wat er ook gebeurt, er altijd goed voor uw gezin wordt gezorgd.

Meer informatie
http://www.onna-onna.nl

Plaats een reactie