Veiliger opereren vanuit de ‘cockpit’

Nieuwe technologie, steeds meer betrokken professionals en complexer wordende operaties. Deze factoren kunnen de veiligheid in de operatiekamer (OK) onder druk zetten. Onderzoekster Linda Wauben onderzocht welke nieuwe procedures de veiligheid in de OK kunnen waarborgen.

Wauben presenteert haar bevindingen tijdens haar promotie op maandag 12 april aan de TU Delft. Ze deed haar onderzoek in nauwe samenwerking met het Erasmus MC, als onderdeel van het bredere samenwerkingsverband Medical Delta.

Cockpit
Wauben: “Een operatiekamer kun je vergelijken met een cockpit in een vliegtuig. Er blijkt dan een groot verschil tussen de luchtvaart en de medische wereld, vooral in het erkennen van menselijke feilbaarheid. Bovendien zijn er verschillen in het melden en rapporteren van fouten, in de standaardisatie met checklists en in de training van vaardigheden. Op die punten kan de medische wereld leren van de luchtvaart.”

Video-opnames
Een van de concrete aanbevelingen van Wauben voor de OK is de introductie van een meer gestructureerde briefing en debriefing. Concrete voorbeelden: voor de operatie de naam en bloedgroep van de patiënt en benodigde medische instrumenten controleren. En: direct na de operatie de ingreep evalueren met het hele team.
Ook de verslaglegging van operaties kan nog beter: “Operatieverslagen voldoen niet volledig aan de richtlijnen, zijn subjectief en corresponderen niet volledig met de uitgevoerde handelingen zoals in de video-opnames van deze operaties te zien zijn.”

Ergonomie
Een laatste punt van verbetering betreft volgens Wauben de werkomstandigheden van het operatieteam. Hoewel de meeste chirurgen ergonomie belangrijk vinden, zijn slechts enkelen op de hoogte van ergonomische richtlijnen.

Meer informatie is te vinden op de website van de TU Delft.

Plaats een reactie