Veilige werkomgeving in Amphia

Zorgverleners van en rondom het Amphia Ziekenhuis in Breda en Oosterhout hebben recht op een veilige werkplek, zonder agressie of geweld. Om dit te bereiken werken politie Midden en West Brabant, Openbaar Ministerie Breda, de huisartsenposten, de dienstapotheken, ambulancezorg én Amphia nauw samen. Hun inspanningen staan verwoord in het convenant ZORG EN VEILIGHEID dat onlangs is ondertekend door de vertegenwoordigers van alle partijen.

De aanleiding voor het convenant vormt de toenemende verruwing en agressie in de samenleving waar hulpverleners in de zorg steeds vaker mee worden geconfronteerd. Dat zorgt ervoor dat zorgverleners, politie en justitie dikwijls met elkaar te maken hebben. Hoewel voor veel situaties wetten zijn geschreven, is nog lang niet altijd duidelijk wat men van elkaar mag verwachten. Want hoe snel is de politie ter plaatse als er gevaar dreigt in de huisartsenpost of als een ambulancebroeder wordt bedreigd? Hoe voorkomen we onrust bij patiënten, medewerkers en bezoekers als politie voor een melding het ziekenhuis binnen komt? Hoe gaat justitie om met plegers van geweld tegen zorgverleners? Hoeveel en welke informatie mag men elkaar uitwisselen in de onderlinge contacten? Wat meldt een arts als een ziekenhuisbezoeker in het bezit is van een wapen? Of als een bolletjesslikker wordt binnengebracht? Het medisch beroepsgeheim staat soms de opsporing van misdrijven in de weg, maar tegelijkertijd mag de politie niet altijd alles over een verdachte vertellen tegen zorgverleners.

De afgelopen tijd is de behoefte aan antwoorden op bovenstaande vragen toegenomen. Heldere afspraken zorgen voor een betere onderlinge samenwerking waardoor de veiligheid rond de zorg wordt geoptimaliseerd. De afspraken zijn nu vastgelegd in een convenant Zorg en Veiligheid. Een initiatief van het Amphia Ziekenhuis en de Politie Midden en West Brabant, waar zich voor de regio Breda en Oosterhout, het Openbaar Ministerie, de huisartsenposten, de dienstapotheken en de regionale ambulancezorg bij hebben aangesloten. Met het bekrachtigen van de afspraken over zorg en veiligheid wordt de veilige werkplek voor zorgverleners officieel vormgegeven.

Plaats een reactie