Veilig werken met graan

Mensen die werkzaam zijn in de opslag en overslag van graan en in de diervoeder- industrie ademen daar graanstof in. Dit kan leiden tot schade aan de longen en de luchtwegen.

Wanneer de concentratie inhaleerbaar graanstof op deze werkplek lager blijft dan 1,5 mg/m3, gemiddeld over een achturige werkdag, treden geen gezondheidsklachten op. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat is aangeboden aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De publicatie Grain dust (2011/13) is uitgebracht in het Engels en heeft een Nederlandse samenvatting.

Het advies is op verzoek van het ministerie van SZW opgesteld door de Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad.

Plaats een reactie