Veilig werken met benzeen

Benzeen wordt voornamelijk gebruikt in de chemische en farmaceutische industrie, als startmateriaal en tussenproduct voor de synthese van diverse chemische stoffen. De inademing van benzeen kan schadelijk zijn voor bloedcellen en kan leiden tot leukemie.

De gezondheidsschade kan worden voorkomen door de concentratie benzeen in de lucht op de werkplek lager te houden dan 0,7 mg/m3, gemiddeld over een achturige werkdag. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag is aangeboden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het advies is op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgesteld door de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad.

De publicatie Benzene (nr. 2014/03) is uitgebracht in het Engels en heeft een Nederlandse samenvatting. Het advies is te downloaden van www.gr.nl.