Veilig werken: eerste hulp eerste stap

Jaarlijks vinden er ongeveer 220.000 ernstige ongevallen plaats op het werk. Daarnaast lopen ook nog eens 30.000 werknemers een beroepsziekte op. Veiligheid en gezondheid op het werk is erg belangrijk voor zowel werkgever als werknemer.

Midden juni 2014 vond de week Veilig en Gezond Werken plaats, waarbij het bewustzijn van het belang van veilig en gezond werken maar weer eens werd aangehaald. Werkgevers en werknemers dienen zij aan zij te staan om de werkplek veilig en gezond te maken en deze ook zo te houden.

Tegenwoordig staat gelukkig al bij steeds meer ondernemingen de veiligheid van de werknemers op het prioriteitenlijstje. Uiteraard wilt men het aantal arbeidsongevallen tot een minimum beperken en het liefst zo veel mogelijk vermijden. Hier komen tal van aspecten bij kijken waarbij de EHBO of de BHV nog maar het begin is, maar zeker niet onbelangrijk. Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland heeft op basis van onderzoek ontdekt dat binnen het midden-en kleinbedrijf bijna de helft van de ondernemers zich er niet bewust van is dat de aanwezigheid van een bedrijfshulpverlener verplicht is. Een erg kwalijke zaak.

BHV Verplicht
Inspectie SZW voert regelmatig controles uit naar de aanwezigheid van een BHV’er. Wanneer deze niet aanwezig is kan dit dan ook leiden tot flinke boetes omdat de veiligheid van de werknemers in gevaar komt. Veel van de MKB’ers zijn zich hier niet van bewust, waar dit bij de meeste grote bedrijven nog wel goed geregeld is. Zo denkt ongeveer een kwart van de ondervraagden binnen het MKB dat BHV pas verplicht is bij een bepaald aantal medewerker en denkt een kwart dat bedrijfshulpverlening helemaal niet verplicht is. Het is echter al sinds 1994 door middel van de Arbowet voor ieder bedrijf verplicht een bedrijfshulpverlener aanwezig te hebben.

G4S BHV Field Training App.

Kennis van de BHV’er
Iemand wordt BHV’er wanneer deze een BHV cursus voldoende heeft afgesloten en een BHV certificaat heeft behaald. Een bedrijfshulpverlener is dus een gewone medewerker welke, wanneer er iets gebeurd, actie kan ondernemen en hulp kan verlenen. Zo bestaat het takenpakket van de BHV’er uit meer dan alleen EHBO maar dient deze ook een kleine brand te kunnen bestrijden, te kunnen reanimeren door middel van een AED, een pand te ontruimen en te alarmeren en communiceren tijdens een noodsituatie. Al deze zaken komen tijdens een cursus BHV aan bod, hierin leer je naast theorie ook diverse zaken in de praktijk. Binnen de onderneming is het dan belangrijk dat er bijvoorbeeld een ontruimingsplan wordt opgesteld en de BHV cursussen ieder jaar weer worden herhaald.

Plaats een reactie