Veilig met pillen

De Nijmeegse ziekenhuizen UMC St Radboud, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Sint Maartenskliniek slaan de handen ineen om het geneesmiddelengebruik van ‘veelgebruikers’ veiliger te maken. Zij hebben gezamenlijk het Nijmeegs Expertisecentrum voor Complexe Farmacotherapie (NECF) opgericht. Dit wordt op 14 juni 2012 geopend met het symposium ‘Veilig met pillen’.

Het is slechts weinigen gegeven om oud te worden zonder een scala aan pillen en andere medicijnen nodig te hebben. Het aantal, veelal oudere, mensen, dat dagelijks tien tot vijftien verschillende medicijnen gebruikt, stijgt snel. Vrijwel altijd zijn deze mensen voor verschillende aandoeningen in behandeling bij verschillende artsen, die van elkaar vaak niet precies weten wat hun patiënt allemaal slikt. Niemand heeft het meest actuele overzicht, de patiënt zelf soms ook niet. Daar komt bij, dat ook geneesmiddelen zelf steeds complexer worden. De patiënt kan zo de dupe worden van medicijnen die elkaar tegenwerken of versterken, niet (meer) geschikt zijn of ronduit gevaarlijk voor de persoon in kwestie.

Artsen, apothekers en klinisch farmacologen van de drie Nijmeegse ziekenhuizen hebben besloten om concreet iets aan dit veelzijdige en ingewikkelde probleem te doen. Zij hebben samen het Nijmeegs Expertisecentrum voor Complexe Farmacotherapie (NECF) opgericht. Het expertisecentrum ontwikkelt meerdere initiatieven om de kwaliteit van de behandeling met veel medicijnen tegelijkertijd te verbeteren.

Om te beginnen verzamelt het centrum actuele kennis over de schadelijkheid van geneesmiddelen in bepaalde combinaties en doseringen of voor bepaalde patiëntengroepen. Deze kennis is gebundeld in een computerprogramma, waarmee een arts kan nagaan of het middel dat hij wil voorschrijven, geschikt is voor een specifieke patiënt. Het centrum geeft aankomend artsen in de drie aangesloten ziekenhuizen een cursus om hen te leren omgaan met deze kennis en met het computerprogramma.

Verder kunnen de artsen in de drie ziekenhuizen, en straks ook andere artsen in de regio, waaronder huisartsen, gebruik maken van de kennis van het nieuwe expertisecentrum op toxicologisch gebied; met name over de gevaarlijke kant van geneesmiddelen en de schadelijke bijwerkingen.

Artsen krijgen bovendien de mogelijkheid om een patiënt met een gecompliceerd geneesmiddelengebruik door te verwijzen naar het NECF. Daar gaat men dan na, of er zich bij de patiënt medicatieproblemen voordoen, waarbij het centrum ook de voorschrijvend artsen inschakelt. “Er is sprake van, dat apothekers en huisartsen tot taak krijgen om bij hun patiënten periodiek een medicatiecheck uit te voeren’ aldus klinisch farmacoloog dr. Kees Kramers, één van de initiatiefnemers van het NECF. ‘Zij kunnen hierbij ondersteund worden door ons centrum.’

Het NECF is beslist geen overbodige luxe. Jaarlijks belanden 14.000 mensen in Nederland in het ziekenhuis als gevolg van medicatieproblemen; de helft van deze opnames was vermijdbaar geweest. Verder zitten er in tien procent van de recepten voorschrijffouten en is er bij zeventig procent van de patiënten geen eenduidig geneesmiddelenoverzicht beschikbaar.

Plaats een reactie