Veilig gebruik van ecstasy bestaat niet!

Het Trimbos-instituut maakt zich grote zorgen over de lichtzinnige wijze waarop in recente berichtgeving en discussies wordt gesproken over de risico’s van ecstasygebruik. Het Trimbos-instituut benadrukt dat er geen veilige ecstasy bestaat. Bovendien is de ecstasy-markt al enige tijd in beroering. Gebruikers van deze drug dienen daarom extra alert te zijn.

Veilige ecstasy bestaat niet
Ten onrechte wordt soms in de media en door gebruikers de suggestie gewekt als zou ecstasy een onschuldige drug zijn. Weliswaar is het zo dat verslaving aan ecstasy bijna niet voorkomt, maar het gebruik van ecstasy blijft per definitie riskant. Jaarlijks sterven enkele mensen in Nederland als direct gevolg van gebruik van ecstasy. Meest voorkomende risico’s van ecstasygebruik zijn oververhitting en uitdroging ten gevolge van een stijging van de lichaamstemperatuur. Langdurig en intensief gebruik leidt mogelijk tot hersenschade, en schade aan de lever en nieren. Veilig gebruik van ecstasy is daarmee onmogelijk, ook niet als de ecstasy vooraf wordt getest.

Hooggedoseerde ecstasytabletten
Het Trimbos-instituut waarschuwt in samenwerking met instellingen voor verslavingszorg en preventie al geruime tijd – onder meer via diverse fora waar gebruikers van ecstasy zich bevinden- voor steeds hoger gedoseerde ecstasytabletten. Enkele jaren terug bevatte een ecstasypil gemiddeld rond de 80 mg van de actieve stof MDMA, in 2012 is dat gemiddelde opgelopen naar meer dan 120 mg. Gebruik van hooggedoseerde ecstasy is extra riskant en verhoogt de kans op overdosering, waardoor oververhitting, acute psychotische verschijnen, hartritmestoornissen en leverfalen kunnen optreden.

Toename matige en ernstige incidenten
In samenhang met de hierboven beschreven trend van hooggedoseerde pillen, ziet de Monitor Drugsincidenten sinds enige jaren een stijging van het aantal matige en ernstige incidenten ten gevolge van ecstasygebruik. Deze stijging hangt samen met de hierboven beschreven ontwikkeling van het op de markt verschijnen van steeds meer hooggedoseerde ecstasypillen. Kijk op https://www.drugsincidenten.nl voor meer informatie.

Voor de verschillende risico’s van ecstacygebruik heeft het Trimbos-instituut – in samenwerking met de verslavingszorginstellingen in het land – al gericht gewaarschuwd. Onder meer via fora en relevante sites. Voor meer informatie over ecstasy of gerelateerde onderwerpen: www.drugsinfo.nl en www.drugs-test.nl

Plaats een reactie