Veestapels weggehaald bij veehouders in Overijssel

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft afgelopen dagen bij 2 veehouders in Overijssel respectievelijk 92 en 80 runderen wegens ernstige verwaarlozing weggehaald en elders ondergebracht. Op een van de bedrijven werden ook 20 kadavers aangetroffen. Tegen de veehouders zijn processen-verbaal opgemaakt voor dierverwaarlozing.

Veehouder al eerder in de fout
Op het 1e bedrijf, waar 92 runderen zijn weggehaald, stonden de dieren in een laag dunne mest waardoor ze niet beschikten over een droge ligplaats. Daarnaast waren bijna alle runderen in een zeer slechte conditie.

De veehouder ging al eerder in de fout. Daartegen is zowel strafrechterlijk als bestuursrechterlijk opgetreden. Bij een hercontrole afgelopen week bleek dat het welzijn van de runderen weer niet was verbeterd.

De 92 runderen zijn in opdracht van de Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie overgebracht naar een opvangadres waar zij de nodige diergeneeskundige zorg en voeding krijgen.

Kadavers aangetroffen
Bij controle op het andere bedrijf zijn naar schatting 20 kadavers van runderen van enkele uren tot meerdere maanden oud aangetroffen.

Deze kadavers lagen in stallen tussen zo’n 80 runderen, waaraan ook de nodige verzorging en een droge ligplaats werd onthouden. De dieren hadden geen water en voer ter beschikking en stonden veelal tot over de knieën in de mest. In de mest lagen ook (delen) van kadavers. Met hulp van de plaatselijke brandweer zijn enkele dieren die tot de nek in de mest stonden, bevrijd.

Alle nog levende dieren zijn in opdracht van de Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie overgebracht naar een opvangadres waar zij de nodige diergeneeskundige zorg en voeding krijgen.

Van deze runderen waren er 65 niet te identificeren. Vanuit Europa is het verplicht dat runderen, schapen, geiten en varkens geregistreerd staan in het Identificatie en Registratie systeem voor dieren (I&R-systeem). Hierdoor zijn levende dieren snel terug te vinden.

2 Runderen waren er zo slecht aan toe dat geen andere oplossing resteerde dan ze uit hun lijden te verlossen.

Meer informatie
Dossier Dierwelzijn
Dossier Identificatie & Registratie

De NVWA heeft onverminderd aandacht voor het welzijn van dieren op bedrijven. Bij vermoedens van dierverwaarlozing kunnen mensen dat melden via het landelijke meldnummer 144 of bij de meldkamer van de NVWA (0800-0488).

Plaats een reactie