Veertig jaar Dialyse in Den Bosch

Op 14 september 2010 bestaat het Dialysecentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis veertig jaar. In het toenmalige Groot Ziekengasthuis werd op 14 september 1970 de eerste patiënt gedialyseerd. Het aantal patiënten en behandelaars is sinds de oprichting enorm gestegen dankzij technische verbeteringen in apparatuur, nierfunctievervangende therapieën en medicijnen. Onder de noemer ‘The sky is the limit. Is the sky the limit?’ organiseert het Dialysecentrum op 30 september een jubileumsymposium in de Verkadefabriek.

Het Dialysecentrum is in 1970 opgericht door dr. F van Liebergen. In de loop van de jaren zijn de behandelingsmogelijkheden enorm toegenomen. In de jaren ’70 kwam iemand van 50+ bijvoorbeeld niet meer in aanmerking voor nierdialyse. Nu is de meerderheid van de patiënten boven de 65. Dat betekent dat mensen vaak vele jaren gedialyseerd worden, drie keer per week vier uur lang. Het Dialysecentrum besteedt dan ook veel aandacht aan een plezierige inrichting van de afdeling en extra services voor de patiënten zoals verwenzorg. Een andere vorm is peritoneaal dialyse, waarbij patiënten thuis hun behandeling uitvoeren. Ook nachtdialyse wordt aangeboden en sommige mensen kiezen ervoor om thuis te dialyseren met hulp van een dialyse-assistent.

Ontwikkeling
Internist-nefroloog Marianne Koolen was er in de beginjaren bij. In 1970 was ze arts-assistent en koos ze geïnspireerd door dokter Van Liebergen voor de nefrologie. Nu is zij de drijvende kracht achter het symposium, dat op 30 september ter gelegenheid van het jubileum georganiseerd wordt. Koolen: “De bijna onbegrensde behandelingsmogelijkheden samen met de vergrijzing van de maatschappij roepen wel vragen op. Hoe belangrijk is preventie bij nierfalen en wordt de peritoneaal dialyse bij hartfalen de therapie van de toekomst? Wat willen patiënten en is er voldoende budget om alles wat we willen te realiseren? Is er inderdaad geen einde aan de groei?” Koolen zelf en verschillende van haar collega’s gaan tijdens het symposium in op de nieuwste trends en ontwikkelingen op dialysegebied.

Feest

Uiteraard wordt er ook feestgevierd. In het Dialysecentrum vinden tal van festiviteiten plaats, ook voor patiënten. Zij ontvangen een presentje en iets lekkers bij de koffie. Voor haar ‘verjaardag’ vraagt de Dialyseafdeling een bijdrage voor de aankleding van de afdeling in het nieuwe ziekenhuis, één van de tien projecten van de Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. www.vriendenjbz.nl

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot ziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. Sinds 1274 kent de regio een gastvrij ziekenhuis waar persoonlijke aandacht voor de patiënt, kwaliteit en innovatie belangrijk zijn. Het ziekenhuis betrekt in 2011 een nieuw gebouw en wil dan het meest patiëntgerichte ziekenhuis in Nederland zijn. Met ruim 240 medisch specialisten verdeeld over 29 specialismen is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen en verpleegkundigen in Nederland. Speerpunten in de zorg zijn Oncologie, Cardiovasculaire geneeskunde, Endoscopie en Transmurale geneeskunde.

Plaats een reactie