Veelbelovende behandelstrategie voor hartritmestoornis ontdekt

Boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis. Meer dan zes miljoen Europeanen hebben last van deze aandoening en de komende decennia zal dit aantal waarschijnlijk verdubbelen, onder meer door de vergrijzing. De gevolgen zijn ernstig: een verhoogd risico op overlijden, herseninfarct, hartfalen en verminderde kwaliteit van leven.

Promovenda Lei Ke onderzocht hoe ‘remodeling’ van de boezems van het hart kan worden tegengegaan. Remodeling is het geheel aan veranderingen dat aan het boezemweefsel optreedt, door onder meer verhoogde bloeddruk, hartfalen, hartklepaandoeningen en suikerziekte. Remodeling treedt al op voordat de patiënt last krijgt van boezemfibrilleren. Het heeft ook een zichzelf versterkend effect: zodra boezemfibrilleren optreedt, kan de schade aan de boezems verergeren. Zo ontstaat een vicieuze cirkel.

Uit het onderzoek van Ke blijkt onder meer dat er in de boezems van het hart heat shock eiwitten (Hsp’s) worden aangemaakt die – nog voordat er remodeling optreedt – bescherming bieden tegen de schadelijke invloed van boezemfibrilleren. Ke onderzocht in het laboratorium en in een diermodel wat het effect zou kunnen zijn wanneer patiënten Hsp-geneesmiddelen krijgen toegediend. De resultaten zijn hoopgevend: toediening van Hsp’s lijkt een bruikbare nieuwe behandelstrategie om remodeling, en daarmee boezemfibrilleren, tegen te gaan.

Lei Ke (China, 1977) verrichtte zijn onderzoek aan de afdelingen Celbiologie en Klinische Farmacologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek werd mede gefinancierd door het NWO, de Hartstichting en het Ubbo Emmius Fonds. Inmiddels is Ke onderzoeker bij Genzyme.

Promotiegegevens
Promovendus: dhr. L. Ke
Proefschrift: Molecular remodeling in atrial fibrillation: protective roles of small HSPs
Promotor(s): prof.dr. H.H. Kampinga, prof.dr. R.H. Henning
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 09 januari 2012, 12.45 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie