Veel speeltoestellen weer veilig

Veel speeltoestellen zijn weer veilig na het optreden van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA). Bij 46 van de 179 basisscholen en 34 van de 86 campings, waren technische gebreken aangetroffen bij speeltoestellen, die tot ongelukken konden leiden.

Dit was het resultaat van een steekproef die de nVWA in 2010 heeft uitgevoerd. Gevaren die daarbij vaak naar voren kwamen waren beknellingen, stikken, snijden, of letsel door vallen op een harde ondergrond. Het ging om speeltoestellen zoals de wipkip, de gecombineerde klimtoestellen met glijbaan of brandweerpaal, schommels, draaitoestellen, duikelrekken, evenwichtsbalken en speelhuisjes.

Tijdens het controleren trof de nVWA bij glijbanen regelmatig een situatie aan dat een kind kan blijven hangen met een koordje van zijn jas waardoor het kan stikken. Een ander gevaar dat de controleurs vaak bij speeltoestellen tegen kwamen zijn openingen in een toestel; daarin kan een kind blijven hangen met een vinger of andere lichaamsdelen. Tijdens de inspecties werd ook altijd de ondergrond meegenomen waarop het toestel staat. Die moet een val van een kind dusdanig kunnen opvangen dat letsel zo veel mogelijk wordt beperkt. Bijvoorbeeld een betonnen ondergrond heeft deze eigenschappen niet.

De beheerders bij wie een speeltoestel niet in orde was, kregen een waarschuwing en vervolgens een 2e controle. Bij deze inspecties bleek dat het grootste deel van de toestellen weer veilig was. Degenen die niet of onvoldoende gehoor hadden gegeven aan de waarschuwing, kregen een boete.

Een beheerder van speeltoestellen moet voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen, waaronder de verplichting om gekeurde toestellen aan te schaffen en deze toestellen goed te beheren en te onderhouden. De gegevens van keuringen, onderzoeken, onderhoud en ongevallen moeten worden bijgehouden in een logboek. Uit het onderzoek van de nVWA blijkt dat bij 56 basisscholen en bij 56 campinghouders het logboek niet aanwezig was, of slecht werd bijgehouden. Beter onderhoud van speeltoestellen zorgt ervoor dat het aantal ongevallen wordt teruggedrongen. De nVWA en Consument en Veiligheid geven beheerders informatie en tips over de verantwoordelijkheden die zij hebben.

Plaats een reactie