Veel reanimatie apps deugen niet

CPR training-05

In App Store van Apple en op Google Play zijn talloze smartphone-apps te vinden die stellen behulpzaam te zijn bij het uitvoeren van een reanimatie. Het Welten-instituut van de Open Universiteit onderzocht er 61.

Slechts vijf daarvan voldeden aan de laatste medische richtlijnen en waren voldoende gebruiksvriendelijk. Onderzoeker Marco Kalz pleit dan ook voor een keurmerk.

Levensreddend
Jaarlijks krijgen vijftienduizend burgers een hartstilstand buiten het ziekenhuis. 85% overlijdt. De overlevingskans neemt echter enorm toe als er direct reanimatie wordt toegepast. Reanimatie-apps laten zien hoe je moet reanimeren bij een hartstilstand en kunnen dus levensreddend zijn. Het aanbod aan reanimatie-apps is groot, maar tot nog toe was niet bekend welke echt nuttig zijn. Kalz en zijn collega-onderzoekers maakten voor het eerst een overzicht van de bestaande apps en onderzochten hiervan zowel de kwaliteit van de medische informatie als de bruikbaarheid in de praktijk.

Medisch betrouwbaar
De onderzoekers lieten de apps eerst beoordelen op medische betrouwbaarheid: onvoldoende apps voldeden aan de huidige richtlijnen voor reanimatie. Van de 61 apps bleken er slechts veertien aan die richtlijnen te voldoen. Zo werd bijvoorbeeld aangegeven dat mond-op-mondbeademing noodzakelijk is. Maar dat is voor veel mensen een grote drempel en een reden om niet te gaan reanimeren. Volgens de nieuwe richtlijnen hoeven we niet te beademen: hartmassage kan genoeg zijn. Maar die update hebben veel apps niet. Sommige apps gingen ook de mist in bij de uitleg van de stand van de handen bij hartmassage.

Gebruiksvriendelijk
De veertien apps die van medici een voldoende kregen, werden vervolgens door niet leken getest op gebruiksvriendelijkheid. Slechts vijf ervan beoordeelden zij als gebruiksvriendelijk. Alleen deze apps, waaronder de reanimatie-app van de Nederlandse Hartstichting, zijn volgens de onderzoekers aan te bevelen als het gaat om medische betrouwbaarheid en gebruiksgemak.

Keurmerk
Maar het aanbod van apps verandert zeer snel, waardoor het moeilijk te bepalen is welke apps op een gegeven moment de beste keuze vormen, merken Kalz en collega’s op. De onderzoekers pleiten dan ook voor de invoering van een Europees keurmerk, bijvoorbeeld door de Europese Reanimatieraad. Dat idee wordt ondersteund door de Hartstichting, die ook pleit voor controle op ‘foute apps’.

Iets doen beter dan niets doen
Onderzoeker Marco Kalz benadrukt echter dat ‘iets doen, nog altijd beter is dan niets doen’. Vaak is tijd de grote boosdoener, benadrukt ook de Hartstichting. ‘Binnen zes minuten na een hartstilstand moet er echt worden begonnen met reanimeren, dan is de kans op overleving het grootst’, zegt een woordvoerder.

Het onderzoek van Marco Kalz en collega’s is onder andere gepubliceerd in de Journal of Medical Internet Research en in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde.

Plaats een reactie