Veel problemen voor volwassene met ADHD

Bijna driekwart (72 procent) van de volwassenen met ADHD in hun kindertijd heeft deze stoornis nog steeds. Volwassenen met ADHD hebben veel problemen bij het dagelijks functioneren. Ook hebben zij vaker last van psychische stoornissen dan mensen zonder ADHD.

Dit blijkt uit gegevens van NEMESIS-2, een representatief onderzoek naar de psychische gezondheid van volwassenen in de algemene bevolking. De studie is uitgevoerd door het Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Volwassenen met ADHD hebben 5 keer vaker depressie, 9 keer vaker paniekstoornis en 10 keer vaker een drugsstoornis. Ook hebben zij meer problemen in hun werk of bij andere bezigheden. Dit komt onder andere tot uiting in ruim 38 extra ziektedagen per jaar. Opvallend is dat slechts een kwart van de volwassenen met ADHD behandeling krijgt voor hun problemen.

Gedragsstoornissen en antisociale persoonlijkheidsstoornis
Uit de studie blijkt ook dat gedragsstoornissen in de kindertijd vaak voorlopers zijn van andere problematiek op volwassen leeftijd. Volwassenen met een gedragsstoornis in de kindertijd hebben ruim 5 keer vaker een andere psychische stoornis in het afgelopen jaar gehad dan mensen zonder een gedragsstoornis in de kindertijd. Ook antisociale persoonlijkheidsstoornis gaat vaak samen met andere psychische stoornissen, vooral verslaving aan alcohol of drugs.

Implicaties voor beleid
De studie toont het belang aan van meer aandacht van de algemene en geestelijke gezondheidszorg voor ADHD in de volwassenheid. Gestreefd moet worden naar verbetering van herkenning van de problematiek en vroegtijdige behandeling. Daarnaast is het noodzakelijk alert te zijn voor de hoge mate van psychische comorbiditeit bij ADHD, gedragsstoornissen en antisociale persoonlijkheidsstoornis. Deze comorbiditeit kan herkenning en behandeling van de stoornissen namelijk bemoeilijken.

Plaats een reactie