Veel primeurs op Studie Beurs 2010

Studie Beurs 2010 in de Jaarbeurs Utrecht is de place to be voor VMBO, HAVO en VWO scholieren die de fase hebben bereikt een juiste keuze te maken voor een vervolgstudie. Op de beurs wijzen exposanten binnen het Wetenschappelijk onderwijs, HBO en MBO uit het hele land de bezoekers in persoonlijke gesprekken de weg naar gevarieerde studiemogelijkheden met een goed carrièreperspectief. Studie Beurs 2010 vindt plaats van 14 tot en met 16 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht.

Prachtige primeurs
Studie Beurs kenmerkt zich door prachtige primeurs: het Buitenland Paviljoen, de University Campus, het Studiewijzer Paviljoen, de Decanen Lounge en een efficiënt matchmaking programma. De studenten in spe krijgen een goed beeld van de vervolgopleidingen en hoe deze aansluiten bij hun eigen interesses. Uitgangspunt van het beursconcept is de objectieve bevordering van de juiste studiekeuze. Dagelijkse informatieve bijeenkomsten maken de beursopzet compleet. De sessies zijn afgestemd op specifieke doelgroepen of breed opgezet voor alle bezoekers. Organisator VNU Exhibitions Europe is nog met diverse partijen in gesprek over hun deelname.

Buitenland Paviljoen
Op het Buitenland Paviljoen is een zeer omvangrijk bacheloraanbod bijeengebracht. Scholieren met belangstelling voor een internationale studie krijgen in dit paviljoen een overzicht van buitenlandse vervolgopleidingen. De Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs NUFFIC is paraat om belangstellende scholieren de weg te wijzen bij het zetten van de eerste stap voor een onvergetelijke studie-ervaring.

China
Op het paviljoen is speciale aandacht voor Canada en vooral China. Chinese topuniversiteiten bieden in toenemende mate engelstalige opleidingen aan. Onder andere op het gebied van kunst, wetenschap, medicijnen, tal van technische en wetenschappelijke studies. In het paviljoen informeren Chinese professoren de scholieren over wonen en studeren in China. Op Studie Beurs zijn representanten aanwezig van universiteiten van Shanghai, Beijing, Tongji, Donghua, Xiamen en Fudan alsmede de Chinese instantie voor studentenuitwisseling.

Nederlandse universiteiten
De uitbreiding van Studie Beurs met de University Campus garandeert een optimale match tussen Nederlandse universiteiten en scholieren. Op de campus geven 27 wetenschappers en sprekers uit het bedrijfsleven inzicht in de verschillende studiemogelijkheden, het accent ligt hierbij op het beroepsperspectief.

Het Studie Wijzer Paviljoen dat op de beurs wordt ingericht biedt advies over alle studierichtingen en informatie over voorlichtingsdagen in het hele land. Dit Paviljoen is een samenwerking met het magazine Toekomst.

HBO en MBO
Maar voor de scholieren valt op Studie Beurs nog veel meer veel te halen. Geïnteresseerden in het HBO kunnen presentaties bijwonen van deskundige sprekers uit dit segment over uiteenlopende studiemogelijkheden. Oud-HBO studenten die inmiddels professioneel actief zijn geven uitleg over de opleiding die zij hebben gevolgd en wat zij daar uiteindelijk mee hebben bereikt. De meer praktisch ingestelde scholieren die het MBO als richting verkiezen kunnen bij de diverse stands op Studie Beurs ondervinden waar de beoogde opleiding in de praktijk om draait en tal van demonstraties bijwonen, zoals lassen of het aanleggen van een elektronisch circuit.

Ouders en decanen
Ook voor ouders en decanen is Studie Beurs bijzonder waardevol. Beide groepen spelen vaak een prominente rol bij de selectie van een vervolgstudie. Op Studie Beurs krijgen zij advies hoe ze dit keuzeproces het best kunnen begeleiden. De speciale Decanen Lounge die op de beursvloer is een ingericht is een relatie- en VIP-evenement voor zowel decanen als mentoren en leerlingbegeleiders, gecompleteerd met rondleidingen en een dagelijks congresprogramma.

Matchmaking
Hoe vind je op de beurs de weg door de veelheid aan opleidingen. Daarvoor is een matchmakingtool ontwikkeld. Scholieren die zich op de website van de beurs registreren krijgen op basis van hun profiel een overzicht van studies die aansluiten bij hun interesses. Uiteraard vinden zij deze opleidingen op de beursvloer. Deze applicatie is ontwikkeld samen met studiekeuze123.nl, de meest uitgebreide online studiewijzer met meer dan 2500 erkende opleidingen van alle hogescholen en universiteiten.

Onderwijssector
VNU Exhibitions Europe nam Studie Beurs in 2008 over van Malmberg. De organisatie heeft met de Nationale Onderwijs Tentoonstelling, de vakbeurs Onderwijs & ICT en de Strategiesummit Onderwijs en Kindvak decennialang een lange staat van dienst opgebouwd in de onderwijssector. Een volgende logische stap in de uitbreiding van de onderwijsportfolio is Studie Beurs 2010, waarmee de scholier bij de keuze voor een vervolgopleiding op de wenken wordt bediend.

Inhoud leidend
Veel sterker dan in voorgaande jaren ligt het accent van Studie Beurs op één op één contacten, diepgang en een bewuste aansluiting bij de belevingswereld van de bezoekers. De inhoud is leidend. De manifestatie speelt een belangrijke rol in de kwalitatieve instroom in het onderwijs en onderscheidt zich daarmee nadrukkelijk van regionale initiatieven, zoals open dagen.

Vooraanstaande partijen
Studie Beurs wordt gedragen door vooraanstaande partijen: het Interstedelijk Studenten Overleg ISO, de Jongeren Organisatie Beroeps Onderwijs JOB, het Landelijk Aktie Comité Scholieren LAKS, de Landelijke Studenten Vakbond LSVB, de Nationale Vacature Bank en de vereniging NVS-NVL die zich beweegt op het brede terrein van leerlingenzorg in het voortgezet onderwijs en de Bve-sector.

Voor het volledige programma zie www.studiebeurs.nl.

Plaats een reactie