Veel praktijklokalen nog steeds onveilig

De praktijklokalen in voortgezet onderwijs en mbo zijn iets veiliger geworden, maar nog steeds zijn bij ruim driekwart van de 136 geïnspecteerde scholen een of meer zaken niet in orde. Zo worden machines soms niet goed afgeschermd en gevaarlijke stoffen onveilig opgeslagen. Dat blijkt uit controles van de Arbeidsinspectie.

In veel praktijklokalen voor hout- en metaalbewerking kunnen leerlingen en docenten gewond raken doordat bijvoorbeeld cirkelzaagmachines en boormachines niet goed zijn afgeschermd. Bovendien kwamen de inspecteurs achterstallig onderhoud tegen en machines die niet goed waren verankerd. In laboratoria en natuur- en scheikundelokalen bestaat de kans op blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Deze stoffen worden bovendien niet altijd veilig opgeslagen.

Bij 108 van de 136 gecontroleerde scholen was de Arbeidsinspectie al eerder langs geweest.

Van de ze 108 scholen was 27 procent dit keer wel in orde. Bij de overige driekwart werden opnieuw overtredingen geconstateerd. De scholen hadden vaak wel maatregelen genomen in het eerder geïnspecteerde lokaal, maar niet de risico’s aangepakt in de overige lokalen. Van de scholen die niet eerder waren bezocht, was slechts drie procent helemaal in orde.

De Arbeidsinspectie blijft steekproefsgewijs controleren. Bovendien dringt ze er bij werkgevers en werknemers op aan de zogenoemde arbocatalogi die afspraken bevatten over het voorkomen van deze risico’s, ook daadwerkelijk te gaan gebruiken. Ook moeten docenten, onderwijsassistenten en schoolleiding meer bewust worden gemaakt van de veiligheid in de praktijklokalen.

Plaats een reactie