Veel niet-toegelaten biociden aangetroffen in de handel

Ongeveer 40% van de onderzochte biociden die worden verkocht in de groot- en detailhandel is niet toegelaten op de Nederlandse markt. Dat blijkt uit resultaten van een gezamenlijke controleactie naar biociden van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA), de VROM-Inspectie (VI) en de waterschappen vorig jaar.

Het gaat vooral om producten voor persoonlijke hygiëne, aangroeiwerende middelen en insectenwerende middelen. Denk daarbij aan desinfecterende handgel, aangroeiwerende verf voor pleziervaart, en producten voor het op afstand houden van muggen, teken of vlooien. Dat deze producten niet zijn toegelaten, wil nog niet zeggen dat ze een risico opleveren. De risico’s voor mens, dier en milieu van deze producten zijn echter (nog) niet beoordeeld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

In Nederland mogen alleen biociden worden verhandeld of gebruikt waarvan het risico is beoordeeld en die regulier zijn toegelaten door het (Ctgb). Producten die voor 15 september 2009 zijn aangemeld en waarvan het Ctbg nog een definitief besluit moet nemen over de toelaatbaarheid, mogen nog wel worden verhandeld.

Maatregelen
In totaal hebben de inspectiediensten 408 producten beoordeeld bij 590 bedrijven: groothandels, bouwmarkten, tuincentra, supermarkten, drogisterijen, warenhuizen en hun leveranciers. 168 producten zijn beoordeeld als niet toegelaten. Er zijn 78 boetes opgelegd (soms voor meerdere producten), 29 schriftelijke waarschuwingen gegeven en 3 keer een last onder dwangsom aangekondigd. Maatregelen zijn zo mogelijk bij de leveranciers genomen, zodat het verhandelen van niet-toegelaten middelen bij de bron kan worden aangepakt. Ook is de verkoop van niet-toegelaten producten in de hele keten gestaakt. In een aantal gevallen was een maatregel niet nodig, omdat oude leveringen al uit het handelskanaal waren gehaald. Overtredingen worden bestraft volgens de Sanctiestrategie Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, die begin 2011 is vastgesteld. Boetes kunnen oplopen tot € 2000.

Verantwoordelijkheid leverancier en detailhandelaar
Gezien de resultaten van de gezamenlijke handhavingsactie lijkt de branche nog onvoldoende op de hoogte van de geldende wetgeving. Ondernemers zijn zich niet altijd bewust dat ze handelen in (niet toegelaten) biociden. Het is de verantwoordelijkheid van leveranciers én detailhandelaren om na te gaan of de gebruikte biocide is toegelaten door of aangemeld bij het Ctgb. Een toegelaten biocide is te herkennen aan een Nederlands toelatingsnummer op de verpakking bestaande uit 5 cijfers en de hoofdletter N. Een aangemelde biocide heeft nog geen nummer.

Verkeerd gebruik van biociden kan schadelijk zijn
Biociden zijn middelen die worden gebruikt om schadelijke organismen te vernietigen. Het gaat bijvoorbeeld om desinfecteermiddelen, ontsmettingsmiddelen, conserveringsmiddelen of ongediertebestrijdingsmiddelen. Ze bevatten werkzame stoffen die specifiek zijn geselecteerd voor het organisme dat ze moeten bestrijden. Verkeerd gebruik of een onnodig hoge concentratie aan werkzame stoffen kan schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. Ook kan het resistentie veroorzaken waardoor de bestrijding van het ongewenste organisme op termijn steeds moeilijker wordt. Biocidewetgeving is daarom belangrijk.

Plaats een reactie