Veel mogelijkheden om voormalig voedsel te hergebruiken zonder gezondheidsrisico

Ondernemers kunnen om diverse redenen levensmiddelen uit de winkelschappen verwijderen. Soms gebeurt dit omdat er een assortimentswijziging is of vanwege de houdbaarheidsdatum.

Het bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering (BuRO) van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) heeft onderzocht hoe in zo’n geval deze producten zonder gezondheidsrisico’s duurzaam te behouden voor menselijke of dierlijke consumptie.

Het is niet bekend hoeveel levensmiddelen uit het consumptiekanaal worden gehaald en wat de omvang is van een volgende bestemming. BuRO adviseert de ministers van EL&I en VWS dit te inventariseren ėn vanwege de beheersing van de geïdentificeerde potentiële risico’s betreffende levensmiddelenstromen te (laten) kanaliseren. Hierdoor kan meer inzicht ontstaan in de mogelijkheden voor duurzaam hergebruik en hoe voedselveiligheidsrisico’s te beheersen.

Terugdringen voedselverspilling
Het onderzoek naar hergebruik van voormalig voedsel past bij de beleidsdoelstelling van de overheid; terugdringen van voedselverspilling. Er zijn diverse mogelijkheden voor hergebruik. Bijvoorbeeld door bestanddelen uit voedsel terug te winnen of na een behandeling bederf te voorkomen.

Het bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering van de nVWA oordeelt en adviseert wetenschappelijk onderbouwd over mogelijke bedreigingen van de voedsel- en productveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn. De onafhankelijke uitoefening van deze opdracht is geregeld in de Wet onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit die in 2006 door het parlement is aangenomen.

Adviezen in het kader van de wet worden uitgebracht aan de ministers van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Plaats een reactie