Veel leerlingen onvoldoende geschoold om eigen talent te benutten

In tegenstelling tot wat van beleidswege gesuggereerd wordt, zijn er in het Nederlandse onderwijs nog steeds (te) veel leerlingen die onvoldoende geschoold worden om als volwassenen conform hun mogelijkheden en naar behoren bij te dragen aan de maatschappij, laat staan de kenniseconomie.

Dit stelt Aryan van der Leij in zijn afscheidscollege. Hij onderbouwt deze constatering tegen de achtergrond van de interpretatiebekwaamheid van de bewindsvoerder(s). Hij geeft bovendien een korte toelichting op de bijdrage die de gedragwetenschappelijk georiënteerde orthopedagogiek heeft geleverd (en levert) aan verheldering en verlichting van de problematiek.

Van der Leij spitst de vraag toe op de zwakste schakel in het onderwijsleerproces: hoe kan de onderwijzer in het (speciaal) basisonderwijs ervoor zorgen dat er geleerd wordt door leerlingen in de klas die gekenmerkt worden door een grote variëteit aan pedagogisch-didactische behoeften?

Na bespreking van wat daar allemaal bij komt kijken, geeft Van der Leij een aantal aanbevelingen voor wat er wel en wat er niet zou moeten gebeuren om dat te verbeteren. Die aanbevelingen zijn gebaseerd op empirische gegevens en veertig jaar ervaring met dit wetenschappelijke, praktische en beleidsmatige veld.

Symposium
Voorafgaand aan het afscheidscollege vindt er van 10:00 tot 14:15 uur in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek een symposium plaats, getiteld: ‘Interventie bij onderwijsleerproblemen’. Tijdens het symposium wordt ingegaan op recente inzichten over en interventies voor onderwijsleerproblemen op het gebied van rekenen, lezen, pesten, werkgeheugen en gedrag. Sprekers zijn: Wied Ruijssenaars (Universiteit Groningen), Peter de Jong (UvA), Victor van Daal (Universiteit van Stavanger), Frits Goossens (Vrije Universiteit), Paul Leseman (Universiteit Utrecht), en Helma Koomen (UvA).

Aanmelden symposium
Voor het symposium is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden via Titia van Zuijen, e-mail: t.l.vanzuijen@uva.nl. Locatie symposium: Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek, Singel 421, Amsterdam.

( Aanmelding symposium gesloten )

Afscheidscollege Orthopedagogiek
– Dhr. prof. dr. D.A.V. van der Leij, hoogleraar Orthopedagogiek, in het bijzonder integratieve leerlingenzorg;
– Titel: Onderwijs is zorgen dat er geleerd wordt;
– Datum: Donderdag 17 maart 2011, 15:00 uur;
– Locatie: Aula van de UvA, Singel 411, 1012 WN Amsterdam.

1 gedachte over “Veel leerlingen onvoldoende geschoold om eigen talent te benutten”

Plaats een reactie