Veel late effecten bij genezen kinderkankerpatiënten

Kinderen hebben na succesvolle genezing van een hersentumor en leukemie vaak last van zogeheten late effecten van de behandeling – niet alleen lichamelijke, maar vaak ook neurocognitieve en psychosociale problemen. Dit constateert Eline Aukema.

Meer dan één op de drie kinderen loopt bijvoorbeeld het risico op verminderde kwaliteit van leven. Daarbij kan het gaan om verminderd fysiek, psychisch of sociaal functioneren. De behoefte voor nazorg bij deze ex-patiënten is groot, maar wordt niet altijd op tijd onderkend.

Aukema constateert bij sommigen van de behandelde kinderen schade aan de witte stof in de hersenen. Dit leidt tot een tragere informatieverwerking. Ze pleit voor meer onderzoek naar interventiemogelijkheden als neurofeedback om de neurocognitieve late effecten bij kinderen die behandeld zijn voor een hersentumor, te verminderen.

Uit haar onderzoek blijkt verder dat nazorg nodig is voor alle kinderen die behandeld zijn voor een hersentumor. Aukema pleit dan ook voor systematische nazorg na de behandeling.

Mw. E.J. Aukema: Care for consequences in children treated for leukemia or brain tumor. Promotoren zijn mw. prof. dr. M.A. Grootenhuis en dhr. prof. dr. B.F. Last. Co-promotoren zijn dhr. prof. dr. H.N. Caron en mw. dr. A.Y.N. Schouten-van Meeteren. Datum 17 april 2013

Plaats een reactie