Veel jongeren volgen onderwijs in Nederland

In Nederland gaan relatief veel jongeren tussen de 20 en 29 jaar naar school of volgen een studie. Dit aandeel zal komende jaren verder toenemen, terwijl het in andere landen – Zweden, Denemarken en Finland – juist afneemt.

Dit is één van de conclusies uit het OESO-rapport Education at a Glance, dat dinsdag 13 september 2011 is gepubliceerd. In dit rapport staan de meest recente onderwijsgegevens en trends van de OESO-landen.

Minister Van Bijsterveldt (OCW) over Education at a Glance: “Nederland presteert nog steeds goed, vooral op terreinen als de arbeidsmarktkansen voor jongeren en het gemiddelde opleidingsniveau. Toch is er ruimte voor verbetering en daar werken we de komende jaren volop aan.”

Stijgend opleidingsniveau
Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking wordt steeds hoger, net als in de andere OESO landen. In 2009 heeft 33% van de Nederlandse 25- tot 64-jarigen hoger onderwijs afgerond. Van de mensen tussen 25 en 34 jaar heeft zelfs 40% hoger onderwijs afgerond. Hiermee ligt Nederland op het niveau van onze belangrijkste vergelijkingslanden.

Laagste jongerenwerkloosheid
Verder kent Nederland internationaal gezien een relatief lage werkloosheid, ook onder de laagst opgeleiden. Het werkloosheidspercentage onder jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 29 jaar die geen onderwijs volgen en ook geen baan hebben, is in Nederland in 2009 met 2,2% nog opvallend laag. Nederland heeft hiermee de laagste jongerenwerkloosheid binnen de OESO. Het gemiddelde van de OESO landen ligt hier met 6,3% ruim boven. In de groep jongeren met een diploma in het hoger onderwijs is de werkloosheid in Nederland met 1,8% laag te noemen. Het OESO-gemiddelde ligt hier eveneens op 6,3%.

Trends in beeld
Het ministerie van OCW publiceert enkele gegevens uit Education at a Glance 2011 op de website van Trends in Beeld (www.trendsinbeeld.minocw.nl). Trends in Beeld is een publicatie van het ministerie dat beschikbare nationale en internationale statistiek combineert om een goed beeld te geven van het functioneren van het Nederlandse onderwijsstelsel. Deze publicatie zal in boekvorm met Prinsjesdag uitkomen, samen met de begroting van OCW.

Plaats een reactie