Veel jongeren kunnen niet met geld omgaan

Onder jongeren bestaan zeer verschillende niveaus van vaardigheid om met geld om te gaan. Zogenaamde Toekomstplanners en Regelaars onder de jongeren hebben financiële kennis en kunde ontwikkeld die bij Trendsetters en Levensgenieters zeer ver te zoeken zijn. Zo heeft slechts een kwart van de Trendsetters de geldzaken op orde tegen bijna 55% van de jongeren die zijn te kwalificeren als Toekomstplanners. Dit blijkt uit het onderzoek, ‘MoneySkills’ dat onder 1.166 jongeren is uitgevoerd. Het onderzoek is in opdracht van Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB ) uitgevoerd door Motivaction en in nauw overleg met het Nibud. Het is het eerste onderzoek in Nederland dat deze vaardigheden in kaart brengt.

Thea Hazel-Stals, directeur van de stichting: “Het Nibud heeft gedefinieerd over welke competenties je moet beschikken om goed met geld om te kunnen gaan. Dit onderzoek meet hoe jongeren er anno 2011 voor staan op zeven financiële vaardigheden, de MoneySkills. Het blijkt dat er geldtypes zijn die het goed doen. Maar er zijn ook jongeren die echt onder ver onder de maat scoren. Wij hebben de vaardigheden van jongeren afgezet tegen onze geldtypes (MoneyMindsets) . Zo hebben de Trendsetter en de Levensgenieter nauwelijks overzicht over inkomsten en uitgaven. En kunnen ze verleidingen nauwelijks weerstaan. Jongeren die we echte Levensgenieters noemen zijn slechts in 7% van de gevallen in staat om te sparen en zich financieel te beheersen. De Toekomstplanners daarentegen, die scoren daar ruim 45%.”

Geen verschil in geslacht en opleidingsniveau
Uit het onderzoek blijkt dat er nauwelijks verschil is in de vaardigheden van jongens en meisjes als het om geld gaat. Ook het opleidingsniveau speelt vrijwel geen rol. Jongeren worden vanaf hun 19e levensjaar financieel vaardiger. Juist de periode daarvoor (16-18 jaar) hebben ze de grootste moeite en zijn ze het minst vaardig. De grootste verschillen in vaardigheid om met geld om te gaan, doen zich voor bij het op orde houden van geldzaken, het overzicht houden op en plannen van geldzaken en kennis van de rechten en plichten van werk en inkomen!

Meevaller? Direct uitgeven
42 Procent van de jongeren plant zijn uitgaven nooit van te voren. Dat betekent dat een groot deel van de jongeren uit de losse pols consumeert, ze zien wel waar het schip strandt. Bijna de helft van de jongeren kijkt niet vooruit! Slechts zes op de tien jongeren spaart. Voor vier van de tien jongeren is sparen dus niet of bijna niet aan de orde. Ongeveer een kwart (respectievelijk 22 en 27 procent) van de Trendsetters en Levensgenieters geeft bij een onverwachte financiële meevaller direct het hele bedrag weer uit. En als er gewerkt wordt, weet ruim een kwart van de jongeren (28 procent) niet precies op welk uurloon ze recht hebben.

Wat verder blijkt uit het onderzoek:
– Financiële meevallertjes worden door Levensgenieters (32%) meteen uitgegeven. Regelaars sparen (77%);
– Toekomstplanners sparen (77%), Levensgenieters nauwelijks (39%);
– Regelaars komen altijd uit met hun geld (82%), Levensgenieters vaak ook niet (51%) ;
– Toekomstplanners betalen altijd hun rekeningen op tijd (96%), Trendsetters willen dat nog wel eens vergeten (69%).

De MoneySkills test zal vanaf april te vinden zijn op jongerenplatform www.edgie.nl. De test zal jongeren feedback geven over hun financiële vaardigheden en tips geven over wat ze beter kunnen doen. De eerder gelanceerde geldtypetest op basis van de MoneyMindsets is door ruim 160.000 jongeren ingevuld.