Veel gezondheidswinst te behalen met gezonde voeding na niertransplantatie

Else van den Berg onderzocht de rol van voeding bij hart- en vaatziekten waar veel mensen na een niertransplantatie last van krijgen of houden. Niertransplantatiepatiënten blijken minder zout te gebruiken dan gezonde mensen in een controlegroep, maar nog steeds meer dan in de richtlijn voor de algemene bevolking wordt geadviseerd.

Als mensen zich na een niertransplantatie zouden houden aan de aanbevolen hoeveelheid zout, zouden zij een lagere bloeddruk hebben. Hun risico op hart- en vaatziekten zou daarmee kunnen worden beperkt, concludeert Van den Berg.

De rol van voedingscomponenten als eiwitten, calcium en vitamine K werden ook door Van den Berg onderzocht. Omdat deze voedingsmiddelen op complexe wijze bijdragen aan gezondheid en het ontstaan van hart- en vaatziekten, kan zij nog geen eenduidige aanbevelingen doen voor niertransplantatiepatiënten. Wel worden de patiënten die aan dit onderzoek deelnemen ook de komende jaren nog vervolgd.

Verder is het onderzoek van Van den Berg de basis voor het starten van het programma Lifestyle Medicine in het UMCG. In dit programma worden patiënten kort na de transplantatie begeleid in het omschakelen naar gezonde voedingsgewoontes. Van den Berg verwacht dat dit zal bijdragen aan een langere overleving van patiënten na een niertransplantatie.

Else van den Berg (Smallingerland, 1981) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij voerde haar onderzoek uit op de afdeling Nefrologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen in samenwerking met Top Instituut Food and Nutrition in Wageningen. De laatste financierde ook het onderzoek. Inmiddels is Van den Berg in opleiding tot internist in de Isala Klinieken in Zwolle.

Promotie: mw. E. van den Berg; Proefschrift: Nutrition and cardiovascular health in renal transplant recipients; Promotor(s): prof.dr. G.J. Navis, prof.dr. R.O.B. Gans; Datum: 06 maart 2013.

Plaats een reactie