Veel gezondheidswinst door inzet apothekers

Het beter benutten van het potentieel van de apothekers in Nederland leidt tot een enorme gezondheidswinst. Zowel voor de patiënten individueel als voor het besparen op de zorgkosten. Dat blijkt uit de resultaten van twee binnenkort te publiceren onderzoeken die voorzitter Jan Smits van de KNMP vrijdag 5 oktober 2012 alvast bekend maakte in zijn rede tijdens het jaarcongres van de KNMP in de RAI te Amsterdam.

Volgens berekeningen van Booz & Company in opdracht van de KNMP kan er € 500 miljoen tot € 750 miljoen op de zorgkosten worden bespaard wanneer de kwaliteiten, de kennis en de ervaring van apothekers alleen al op drie terreinen beter worden benut.

Ten eerste gaat het om een periodieke medicatiereview voor ouderen die dagelijks vijf of meer medicijnen gebruiken. Ten tweede betreft het een individuele begeleiding van apothekers voor patiënten die uit het ziekenhuis worden ontslagen. Tot slot kan de apotheker door therapietrouw te helpen stimuleren – waar nodig in samenwerking met andere zorgverleners – sterke verbetering van de therapietrouw van chronische patiënten realiseren.

De onderzoekers hebben gekeken naar het potentieel gebaseerd op drie ziekten: met diabetes, COPD/astma en hartfalen. Uiteraard liggen er ook mogelijkheden bij andere ziekten.

Volgens onderzoeksinstituut IMS in opdracht van het ministerie van VWS kan in Nederland op termijn zelfs € 5,4 miljard euro worden bespaard in de totale zorgketen wanneer het potentieel van de apothekers beter wordt benut. Daarbij gaat IMS uit van een integrale aanpak in de totale zorgketen waarbij de rol van de apothekers prominenter wordt bij het verbeteren van onder meer de therapietrouw van patiënten, het aanpakken van verkeerd gebruik van antibiotica, het voorkómen van medicatiefouten en het beter begeleiden van patiënten die meerdere medicijnen per dag gebruiken. IMS stelt dat hierdoor bijvoorbeeld ook het voorschrijven van medicijnen door artsen efficiënter zal worden.

‘Apothekers zijn de medicijnprofessionals bij uitstek en spelen een belangrijke rol in de zorgverlening aan de patiënt. De resultaten van deze onderzoeken bevestigen dat’, aldus KNMP-voorzitter Smits. ‘De apotheker heeft duidelijke meerwaarde, zoals ook minister Schippers van VWS erkent, en wil deze waarmaken. Een ‘offer you can’t refuse’. Het is zaak dat de zorgverzekeraars de handschoen oppakken en apothekers inzetten en honoreren voor zorgverlening aan patiënten’.

‘Geen vijf maar één minuut voor twaalf’
Smits stelde dat het wat dat betreft ‘geen vijf maar één minuut voor twaalf is’. De KNMP-voorzitter herhaalde dat zorgverzekeraars in 2012, het eerste jaar van de marktwerking in de apothekersbranche, de tarieven voor het verstrekken van en begeleiden bij medicijngebruik hebben verlaagd en nauwelijks zorgverlening hebben ingekocht. Daardoor is de omzet van veel apothekendrastisch gedaald. Gevoegd bij de enorme administratieve lastendruk als gevolg van het zogeheten preferentiebeleid van de zorgverzekeraars staat veel apotheken het water aan de lippen. De werkdruk is hoog en de zorgverlening staat onder druk. ‘Daarvan zijn patiënten uiteindelijk de dupe’, aldus Smits. Dan zal namelijk kostendruk tot minder tijd voor de patiënt leiden. Kwaliteit komt dan verder onder druk te staan met als extra risico hogere kosten elders in de zorgketen. De onderzoekers van Booz schatten bijvoorbeeld dat interventies van apothekers bij de verstrekking van medicijnen op dit moment direct € 125 miljoen tot € 175 miljoen aan acuut medicatie gerelateerd artsen- en ziekenhuisbezoek voorkómt.

De afgelopen weken heeft de KNMP bij Zorgverzekeraar Nederland (ZN) aangedrongen op een sterke verbetering van de randvoorwaarden voor het afsluiten van contracten tussen apothekers en zorgverzekeraars in 2013. ‘De randvoorwaarden betekenen de borging van kwaliteit. Tot op heden hebben wij daar geen positieve reactie op ontvangen. Dat is een zware tegenvaller. Ik roep de individuele zorgverzekeraars hierbij op met ons in gesprek te gaan over deze randvoorwaarden’, aldus Smits.

Plaats een reactie