Veel animo voor exploitatie oplaadpunten elektrisch rijden

Onder marktpartijen is grote belangstelling voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische auto’s. Sinds de openstelling van de vergunningaanvraag voor het aanbieden van stroom op verzorgingsplaatsen op 10 januari 2012, hebben zes marktpartijen een aanvraag ingediend bij Rijkswaterstaat voor het plaatsen van in totaal 459 oplaadpunten. Dit betekent dat bestuurders van elektrische auto’s straks op meer plekken gemakkelijk langs de snelweg de accu van hun auto kunnen opladen.

AutoRAI 2011: kan elektrisch rijden zonder subsidies? ( AutomotiveMagazine op 15 apr 2011)

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) is blij met het grote aantal aanvragen. “Dit is een mooie stap op weg naar een groen Nederlands wagenpark en een flinke sprong naar het succes van de elektrische auto.”

De vergunningaanvragen worden door Rijkswaterstaat zo snel mogelijk verwerkt. Er zijn ruim driehonderd verzorgingsplaatsen. Op de meeste hiervan kunnen voorlopig twee oplaadpunten geplaatst worden. Indien er te weinig ruimte is, wordt er een oplaadpunt geloot. Met de huidige aanvragen ontstaat een dekkend netwerk.

Duurzame mobiliteit
De overheid investeert in duurzame mobiliteit zodat de lucht schoner wordt, de CO2-uitstoot afneemt, het milieu wordt gespaard, en we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Onderdeel hiervan is dat betaalbaar en betrouwbaar elektrisch rijden in de komende jaren voor iedereen toegankelijk wordt. Rijkswaterstaat wil, als wegbeheerder, hieraan een bijdrage leveren.

Naar verwachting zijn de eerste snellaadpalen op verzorgingsplaatsen in de tweede helft van 2012 te gebruiken.

Plaats een reactie