Veel angst en depressie onder patiënten met COPD

Onder patiënten met COPD komt veel angst en depressie voor, tot wel driemaal meer dan in de normale bevolking. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Niels de Voogd. Met name vrouwen en alleenstaanden lijden psychisch onder de ziekte. Symptomen van depressie wijzen bij patiënten met COPD bovendien op een verhoogde kans om eerder te overlijden.

In Nederland lijden meer dan 300.000 mensen aan COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Dit is een chronische longziekte die leidt tot kortademigheid bij inspanning, het ophoesten van slijm en soms een piepende ademhaling. Roken speelt de belangrijkste rol in de ontwikkeling van de ziekte, maar ook erfelijke eigenschappen en omgevingsfactoren spelen een rol. De psychologische klachten ten gevolge van de ziekte zijn lange tijd niet goed onderkend.

Naast angst en depressie komen ook veel andere psychologische klachten voor bij patiënten met COPD zoals lichamelijke klachten, minderwaardigheidsgevoelens en slaapproblemen. Anders dan vaak wordt gedacht, hangen de psychologische klachten niet samen met de ernst van de aandoening, uitgedrukt in longfunctie of inspanningstolerantie.

Niels de Voogd (Delft, 1963) studeerde psychologie te Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek binnen het Centrum voor Revalidatie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen onderzoeksschool SHARE. Het onderzoek werd mede gefinancierd door de Stichting Beatrixoord Noord-Nederland. De Voogd blijft werkzaam in het UMCG als psycholoog.

Promotiegegevens
– Promotie: dhr. J.N. de Voogd, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
– Proefschrift: Patients with chronic obstructive pulmonary disease in rehabilitation on psychological profiles, dyspnea and survival
– Promotor(s): prof.dr. R. Sanderman
– Faculteit: Medische Wetenschappen
– Datum: 15 september 2010

Plaats een reactie