Vaste bijdragen voor bepaalde gespecialiseerde zorg

Brandwondencentra, orgaanuitnameteams en medische teams met een traumahelikopter krijgen een vaste bijdrage voor de zorg die zij verlenen. Deze zorg kan niet bij individuele patiënten en verzekeraars in rekening worden gebracht, terwijl de kwaliteit en de toegankelijkheid wel gewaarborgd moeten zijn. Hoe die bijdragen in de toekomst kunnen worden vastgesteld, beschrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in het Advies over de afbakening van de beschikbaarheidsbijdragen.

Dit jaar is de bekostiging van ziekenhuizen veranderd. Ziekenhuizen krijgen geen budget meer, en dus ook geen bijzondere toeslagen voor bepaalde zorgfuncties. In plaats daarvan zijn er voor bepaalde vormen van zorg beschikbaarheidsbijdragen ingevoerd, omdat het niet wenselijk is de kosten hiervan – bijvoorbeeld die van orgaanuitname bij donoren – aan één individuele verzekerde toe te rekenen.

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid heeft de NZa advies uitgebracht over de afbakening van drie vormen van bijzondere zorg: gespecialiseerde brandwondenzorg, mobiele medische teams met een traumahelikopter en post-mortem orgaanuitname bij donoren. Als VWS met het Advies instemt, begint de NZa een kostenonderzoek om de hoogte van de bijdragen te onderbouwen.

Voor twee vormen van zorg, de teams met een traumahelikopter en de brandwondenzorg, stelt de NZa voor de financiering ook in de toekomst via beschikbaarheidsbijdragen te regelen. Voor de orgaanuitnameteams adviseert zij om de bijdrage aan de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) te verhogen, waaruit deze zorg nu grotendeels betaald wordt.

In de ziekenhuiszorg worden nu ook de academische zorg, het calamiteitenhospitaal, de spoedeisende hulp en de traumazorg (deels) via beschikbaarheidsbijdragen bekostigd. VWS is van plan vanaf 2013 ook de medische vervolgopleidingen via beschikbaarheidsbijdragen te bekostigen. Voor deze vormen van zorg bepaalt VWS de afbakening.

Plaats een reactie