Vasculitispatiënten azM wanhopig

Honderden patiënten met vasculitis die onder behandeling zijn bij het Academisch Ziekenhuis Maastricht (azM) verkeren al ruim een jaar in grote onzekerheid. Zij weten nog steeds niet waar en door wie zij in de toekomst met voldoende expertise behandeld kunnen worden. Vasculitis is een zeldzame, invaliderende auto-immuunziekte gekenmerkt door een chronische ontsteking van de bloedvaten.

Op 8 december 2010 werden vasculitispatiënten geconfronteerd met het voorgenomen besluit van het Academisch Ziekenhuis Maastricht (azM) om de onderafdeling Klinische Immunologie op te heffen. Omdat dit de ontmanteling betekent van een van de slechts twee expertisecentra voor vasculitis in Nederland ontstond er grote onrust onder deze patiënten. Een jaar later is die onrust door de aanhoudende onzekerheid over hun toekomst alleen maar toegenomen.

Zowel de minister van VWS als de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ) verleenden dit voorjaar hun goedkeuring aan het besluit tot opheffing, onder de voorwaarde dat continuïteit en kwaliteit van de zorg voor de betreffende patiënten gewaarborgd blijft. De minister meldde daarbij op 31 januari aan de Tweede Kamer dat de Raad van Bestuur van het azM de ambtenaren van het ministerie op 14 december 2010 had verzekerd dat het azM haar verantwoordelijkheid zou nemen in het goed doorgeleiden van deze patiënten.

Per vandaag, 29 december 2011, stelt de Friedrich Wegener Stichting vast dat er door de Raad van Bestuur van het azM over dit onderwerp nog helemaal niet met patiënten is gecommuniceerd. Niet over wie in hun specifieke geval de zorg over zal nemen en niet per wanneer dat zal gebeuren. Deze patiënten verkeren hierdoor al ruim een jaar in grote onzekerheid.

Wij kunnen niet anders dan concluderen dat de Raad van Bestuur van het azM de verzekering aan de minister van 14 december 2010 vooralsnog niet is nagekomen en dat daardoor de kwaliteit en continuïteit van de zorg voor deze patiënten ernstig in gevaar is.

De Friedrich Wegener Stichting roept daarom de minister van VWS, de Inspectie voor de Gezondheidszorg én vanuit hun zorgplicht ook de ziektekostenverzekeraars dringend op om in te grijpen. Adequate zorg voor deze honderden chronisch zieken dient prompt gegarandeerd te worden en er moet snel een einde komen aan de onzekerheid over de voor hen vaak van levensbelang zijnde behandeling.

Plaats een reactie