Varkens in Nood is geschokt door misstanden bij varkensstallen

Geschokt nam Stichting Varkens in Nood kennis van de filmpjes gemaakt door de groep “Ongehoord”, die vandaag door het AD naar buiten werden gebracht. Het feit dat het onder andere de varkensboerderij betreft van mw. Annechien ten Have-Mellema, voorzitter van de vakgroep Varkenshouderij van LTO-Noord, maakt de situatie extra pijnlijk. Deze misstanden maken opnieuw duidelijk dat het slecht gesteld is met de dagelijkse controle die (varkens-) boeren wettelijk moeten uitvoeren op de gezondheid van dieren.

Overtreding van de wet
Zoals uit de beelden blijkt, bevinden zich dode, zieke en gewonde dieren op de boerderijen. Wettelijk is het verplicht om dagelijkse de dieren te controleren en bij ziekte een dierenarts in te schakelen. Uit de beelden blijkt dat die controle er waarschijnlijk niet is, laat staan dat een dierenarts gebeld werd.

Geen incident
Stichting Varkens in Nood is onder de indruk van de beelden die de actiegroep “Ongehoord” heeft weten te maken. Het onderschrijft wat Varkens in Nood in 2009 aan het licht bracht, namelijk dat jaarlijks 5,5 miljoen varkens in Nederlandse boerderijen creperen en voortijdig sterven. Het probleem van de dode dieren op Nederlandse boerderijen is dus niet, zoals Annechien ten Have stelt, een incident, maar de dagelijkse praktijk in Nederland. Het onderschrijft ook dat varkensboeren massaal de wet overtreden en dat daar meestal geen enkele sanctie op volgt. Dat zelfs de voorzitter van de Nederlandse varkensboeren de wet aan de laars lapt, is stuitend.

Wetgeving en controle
Het blijkt dat de effectiviteit van controles, zoals uitgevoerd door de AID, sterk te kort schiet. Vanwege jarenlange bezuinigingen, opgelegd door de politiek (lees: CDA) en onder druk van de sector zelf, is de hoeveelheid controles verminderd tot minder dan eenmaal in de vijftig jaar. En bij niet-verdachte boerderijen, zoals die van Annechien ten Have, wordt zelden tot nooit gecontroleerd. Tenslotte vinden de controles van de AID plaats met vooraankondiging: logischerwijs kunnen boeren hun stallen daar op voorbereiden.

Niet in de vergeetput
De geloofwaardigheid van de voorzitter van de vakgroep Varkenshouderij van LTO-Noord en van de varkenssector in zijn geheel heeft door de onthullingen opnieuw een dreun gekregen. Het is nu zaak dat ook de politieke partijen, met name de kabinetspartijen CDA en VVD, zulke schandalen niet laten verdwijnen in de vergeetput. Varkens in Nood roept het Nederlandse publiek op varkensvlees te laten staan uit protest tegen de behandeling van deze intelligente en vriendelijke dieren. Kennelijk zijn noch de sector, nog de politiek, en zelfs de voorzitter van de varkensboeren in staat of bereid dit soort misstanden tot een eind te brengen.

Wetgeving:

Artikel 4 lid 2 van het Besluit welzijn productiedieren:
Een dier dat wordt gehouden in een veehouderijsysteem waar zijn welzijn afhangt van frequente verzorging door de mens, wordt tenminste eenmaal per dag gecontroleerd. Een dier dat in een ander systeem wordt gehouden wordt zo vaak gecontroleerd dat lijden wordt voorkomen.

Artikel 4 lid 3 van het Besluit welzijn productiedieren:
Een dier dat ziek of gewond lijkt, wordt onmiddellijk op passende wijze verzorgd. Wanneer die zorg geen verbetering in de toestand van het dier brengt, wordt zo spoedig mogelijk een dierenarts geraadpleegd.

Plaats een reactie