Van zwerfjongere tot medeonderzoeker

Op 7 oktober verschijnt bij MOVISIE ‘Van zwerfjongere tot medeonderzoeker’. Hierin geeft MOVISIE-onderzoeker Anna van Deth een kleurrijk beeld van de ervaringen van het Nederlandse onderzoeksteam bij Combating Youth Homelessness.

Bij dit Europese meerjarige project werken de onderzoekers samen met een groep voormalig zwerfjongeren. Van zwerfjongere tot medeonderzoeker geeft de meerwaarde van participatief onderzoek aan. Het is een handig instrument voor (zwerf)jongeren, hulpverleners, beleidsmakers, onderzoekers en verder iedereen, die ruimte wil maken voor de stem en inzet van jongeren.

De werving, selectie en training van voormalig zwerfjongeren als medeonderzoekers, de onderzoeksperiode en de evaluatie zijn in Van zwerfjongere tot medeonderzoeker helder en praktisch uitgewerkt. Het boek bevat vele tips en aanbevelingen voor professionals die ook met ervaringsdeskundigen willen werken.

Het ontwikkelde materiaal en de gebruikte communicatiemiddelen zijn te downloaden op de website www.movisie.nl/maatschappelijkeopvang.

Combating Youth Homelessness
Het in 2008 gestarte project Combating Youth Homelessness, is een driejarig internationaal onderzoek over en met zwerfjongeren in Engeland, Portugal, Tsjechië en Nederland. MOVISIE Internationaal coördineert het project.

Voor meer informatie: www.movisie.nl > internationaal > Combating Youth Homelessness

Boekgegevens
– Auteur: Anna van Deth
– Titel:Van zwerfjongere tot medeonderzoeker – Combating Youth Homelessness
– ISBN: 97 89 08 86 90 556
– Pagina’s: 82
– Prijs: € 12,50.
– Bestellen via www.movisie.nl/publicaties

Plaats een reactie