‘Van-werk-naar-werktraject’ helpt werknemers

In negen proeven waarbij bedrijven samen met de vakbond werknemers naar ander werk hebben begeleid, heeft 60 procent van de met ontslag bedreigde werknemers ander -vaak tijdelijk- werk gevonden.

Dit blijkt uit de Eindrapportage Experimenten Van Werk Naar Werk, die minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid presenteerde op de werkgeversbijeenkomst ‘Mobiliteit en ontwikkeling op de regionale arbeidsmarkt’ in Arnhem en naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In totaal hebben 680 werknemers deelgenomen aan de projecten, het gaat vooral om oudere werknemers.

Een belangrijke succesfactor blijkt de actieve betrokkenheid van de vakbond. Die geeft vertrouwen door onzekerheid weg te nemen bij werknemers én werkgevers en biedt toegang tot werknemer en werkgever vanwege de nauwe betrokkenheid bij reorganisaties en faillissementen. Verder is de kans van slagen is het grootst bij bestaande, goedlopende samenwerkingsverbanden, zoals sectorfondsen en de samenwerking tussen sociale partners. Zij werkten samen door bijvoorbeeld werknemers te scholen voor een andere baan. Een medewerker die op de ene plek boventallig is kan zo ergens anders een vacature vervullen.

Minister Asscher vindt de resultaten hoopgevend: “Een resultaat dat laat zien dat er genoeg mogelijkheden zijn voor werk mits we blijven investeren om gezond, gemotiveerd en goed geschoold aan het werk te zijn en blijven. En mocht er sprake zijn van dreigend ontslag, dat er succesvol bemiddeld kan worden naar ander werk. Daarmee voorkom je dat mensen langdurig thuis komen te zitten met een uitkering. De stap terug naar de arbeidsmarkt blijkt dan erg lastig. Zeker voor ouderen.”

Twee jaar geleden zijn negen experimenten van start gegaan om te onderzoeken of werkgevers en werknemers een directe rol kunnen spelen bij het van-werk-naar-werk helpen van werknemers. Effectieve bemiddeling naar nieuw werk levert een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van langdurige werkloosheid. Werkgevers en werknemers kregen daarom een financiële bijdrage van maximaal 2.500 euro per werknemer voor de begeleiding naar nieuw werk en moesten zelf minimaal net zoveel investeren als ze aan subsidie kregen.

Het kabinet wil in verdere gesprekken met sociale partners over de sociale agenda nadere afspraken te maken over de begeleiding van overtollige werknemers in de sector naar ander werk. Als dat lukt is het kabinet bereid dat onder voorwaarden te cofinancieren.

Plaats een reactie