Van ontwikkelingssamenwerking naar mondiaal burgerschap

De oude relatie van wij en zij, Noord en Zuid, gever en ontvanger is voorbij. Het gaat er nu om mensen bewust te maken van de mondiale wederzijdse afhankelijkheid, verbondenheid en dus ook gezamenlijke verantwoordelijkheid voor mondiale problemen. Dat is de nieuwe opdracht voor NCDO: centrum voor internationale samenwerking en mondiaal burgerschap.

Koningin Beatrix speelt op verjaardag NCDO het Earth Charter spel met Lynn Zebeda en Ama van Dantzig.

Op zaterdag 4 februari 2012 wijdde NCDO, in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin, een bijeenkomst aan deze verschuiving binnen het denken en doen in internationale samenwerking. Nederlandse en internationale sprekers en afgevaardigden uit politiek, maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en samenleving gaven samen inhoud aan dit thema.

De wereld is flink aan het veranderen. Nieuwe opkomende economieën leiden tot andere politieke verhoudingen. De enorme groei van de wereldbevolking en de daaraan gerelateerde vraagstukken rond voedsel en water, grondstoffen, landbouwgrond en energie vragen om andere systemen en mondiale samenwerking. Pascal Lamy, secretaris-generaal van de Wereldhandelsorganisatie en een van de sprekers maakte duidelijk dat in het Westen de knop om moet. Opkomende landen willen ook economische kansen grijpen. “Europa moet dat begrijpen en investeren in de wereld van morgen, niet van vandaag”.

Sri Mulyani Indrawati, directeur Wereldbank voegt daaraan toe dat de groei van de wereldeconomie zelfs afhangt van deze nieuwe motoren maar dat die groei inclusief en groen moet zijn. “De wereld is groot genoeg voor iedereen. In plaats van alleen hulp aan de armen ondersteunen we de groei van iedereen voor het profijt van allen”. Staatssecretaris Ben Knapen noemde dat collectief eigenbelang. Volgens hem kan alleen feitelijke, concrete en heldere informatie mondiaal burgerschap op een verantwoorde manier aanwakkeren. En is NCDO daarvoor de wegbereider. Als dat lukt heeft hij alle vertrouwen in de toekomst van NCDO.

Frans van den Boom, directeur van NCDO stelt dat Nederland wel goed scoort als het gaat om lokale verbondenheid, maar dat op mondiale verbondenheid nog een wereld te winnen is. En daar ligt volgens de directeur van NCDO een belangrijke uitdaging. “Het is de ambitie van NCDO om een bijdrage te leveren aan het verbinden van burgerschap en mondiale uitdagingen.” In filosofie en doelstelling treedt NCDO daarbij welbewust in de voetsporen van Prins Claus, die vond dat burgers in het Noorden en in het Zuiden in staat moesten worden gesteld hun eigen verantwoordelijkheid te nemen: On ne développe pas, on se développe.

Plaats een reactie