Van hielprik tot voorlichting

Consultatiebureaus en schoolartsen (de jeugdgezondheidszorg) zouden in de toekomst vaccinaties, screeningen en signalering van problemen met gezond opgroeien standaard aan elk kind moeten blijven aanbieden.

jgz-kleinStaatssecretaris Martin van Rijn en hoogleraar Micha de Winter.

Daarnaast moet ook preventieve voorlichting over o.a. gezond eten en gezond gewicht beschikbaar zijn voor alle kinderen.

De uitvoering kan variëren. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie van kind, gezin en omgeving. Daarmee adviseert de Commissie Evaluatie Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg onder voorzitterschap van Micha de Winter om de basistaken grotendeels te handhaven. De commissie heeft het advies aangeboden aan de opdrachtgever, staatssecretaris Martin van Rijn van VWS.

Van hielprik tot voorlichting
Staatssecretaris Martin van Rijn: “Consultatiebureaus en schoolartsen leveren een uiterst belangrijke bijdrage aan de gezondheid van onze kinderen. Die sleutelrol moeten zij blijven spelen als ook alle andere zorg voor jeugd vanaf 2015 een verantwoordelijkheid is van de gemeenten. Maar in het licht van die veranderingen is het belangrijk om vast te stellen welk preventieve pakket zij straks aan alle kinderen aanbieden – van hielprik tot voorlichting – ongeacht de gemeente waarin zij wonen. Goed dat we daar nu een deskundig advies over hebben, waarin het pakket is getoetst aan de wetenschap en aan de eisen van de moderne tijd. Ik ga het snel bestuderen en de knoop doorhakken over hoe we er mee omgaan.”

Normaliseren, inschakelen en adviseren
Verder adviseert de commissie om normaliseren, inschakelen van hulp en beleidsadvisering toe te voegen aan het pakket van wettelijke basistaken van de jeugdgezondheidszorg. Normaliseren houdt in dat jeugdartsen ouders voorlichten over wat tot de normale ontwikkeling van kinderen behoort en de zorg van ouders wegnemen of hen kortdurend ondersteunen. Als het probleem daarmee niet opgelost kan worden zou het hun basistaak moeten zijn om met de cliënt te zorgen dat er hulp wordt ingeschakeld. Bijvoorbeeld vanuit het sociale netwerk, de gezondheidszorg of de jeugdhulp. Beleidsadvisering houdt in dat het een wettelijke taak zou moeten worden om te adviseren over collectieve maatregelen aan gemeenten en anderen.

Voor de zomer
Staatssecretaris Van Rijn wil voor de zomer – ook na overleg met het veld – een standpunt innemen over het advies.

Plaats een reactie