Van Bijsterveldt steunt Europese aanpak homovijandig geweld

Minister Marja van Bijsterveldt stelt een miljoen euro beschikbaar om de komende jaren de samenwerking tussen homoseksuelen en transgenders en politiekorpsen in Europa te verbeteren. Dat maakte zij vrijdagochtend 9 december 2011 bekend bij de opening van een internationale conferentie in Den Haag. Vertegenwoordigers van politie en justitie en van homorechtenorganisaties uit alle hoeken van Europa wisselen daar deze week ervaringen uit over hoe homovijandig geweld te bestrijden.

De conferentie wordt georganiseerd door de Europese tak van de International Lesbian, Gay, bisexual, trans and intersex association (ILGA-Europe), een koepel van homo- en transgenderrechten organisaties. Het ministerie van OCW is gastheer van de conferentie en vrijdagmiddag spreekt ook Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie de deelnemers toe. De conferentie valt deels samen met Paarse Vrijdag, een wereldwijd initiatief om stil te staan bij de positie van schoolgaande jongeren met een andere geaardheid.

Geweld tegen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers) is in Europa nog steeds wijdverbreid, zo blijkt ook het rapport Discrimination on the grounds of sexual orientation and gender identity (23-06-2-2011) van de Raad van Europa. Belangenroepen, politie en justitie werken in verschillende Europese landen samen om dit geweld effectief te bestrijden. De conferentie in Den Haag vormt de afsluiting van een project van ILGA-Europe dat de afgelopen vier jaar dit type samenwerking heeft verbeterd. Het project is mede gefinancierd door het ministerie van OCW. De nieuwe subsidie maakt het mogelijk om het project weer vier jaar voort te zetten.

Adel verplicht
‘Ons land heeft een reputatie te verliezen. Noblesse oblige’, sprak Van Bijsteveldt vanochtend. ‘Het opkomen voor de vrijheid, tolerantie en gelijke rechten van homo’s, lesbiënnes, biseksuelen en transgenders is een belangrijk exportproduct voor Nederland. Hatecrime tegen LHTB’s is nog altijd een groot probleem in Europa. Ook in ons land gaat er bij wijze van spreken geen maand voorbij, of er worden homo’s uit wijken weggepest of transgenders op straat beschimpt. Naast preventie en bevorderen van sociale acceptatie moet dat gewoon keihard aangepakt worden. Ook door wettelijke bescherming door alle lidstaten.’

Aan de conferentie nemen politiefunctionarissen, beleidmedewerkers, vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Europese Commissie, OVSE, Raad van Europa, de European Gay Police Association en van een groot aantal LHBT-organisaties deel. Deelnemers wisselen voorbeelden uit van aanpak tegen homogerelateerd geweld. Daarnaast bouwen ze een zogenaamde ‘toolkit’ voor samenwerking tussen LHBT-organisaties en de politie en bespreken mogelijkheden voor beleid en wetgeving.

Roze politie
Nederland verbetert de eigen aanpak van geweld tegen LHBT’ers door goede voorbeelden uit andere landen over te nemen. Zo werd het Brits Hate Crimes Project overgenomen, waardoor meldingen via internet gedaan kunnen worden. Het Amsterdamse systeem van ‘roze in blauw’ wordt in het andere landen met interesse gevolgd. LHBT’ers kunnen door dit project ten alle tijden een speciale politiefunctionaris bellen voor meldingen en aangiften van mishandeling en discriminatie van LHBT’ers. Ministers Donner en Opstelten hebben in aangekondigd dit Amsterdams systeem uit te gaan rollen over álle korpsen per 2012.