Van Bijsterveldt: “Onderwijsraadrapport profielen waardevol”

Bij de presentatie van de PISA-cijfers, in december 2010 heeft minister Van Bijsterveldt aangekondigd meer focus te willen leggen op de kernvakken die voor leerlingen bepalend zijn voor het succes in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt.

Zij heeft de Onderwijsraad destijds gevraagd na te gaan of en hoe vermindering van het aantal profielen in het voortgezet onderwijs hieraan een positieve bijdrage kan leveren. Maandag 29 augustus 2011 heeft de Onderwijsraad haar advies “Profielen in de bovenbouw havo – vwo” uitgebracht aan de minister.

Waardevolle aanknopingspunten
Van Bijsterveldt in een eerste reactie: “Dit advies biedt waardevolle aanknopingspunten. De Raad plaatst kanttekeningen bij een verplichting tot het aanbieden van minder profielen, maar geeft tegelijkertijd aan dat er meer ruimte moet komen voor scholen om te kiezen voor het geven van minder profielen. Daarnaast onderstreept de Raad het grote belang van de kernvakken die volgens haar bepalend zijn voor het succes van jongeren in studie of werk. Illustratief is de zorg van de Onderwijsraad over de terugloop van de aandacht voor wiskunde in de afgelopen tien jaar. Ik deel die zorg. De komende maanden treed ik in nauw overleg met het onderwijsveld en andere deskundigen om te bepalen wat er nodig is om leerlingen beter te laten presteren op school, want daar is alle inzet op gericht. Focus en ruimte zijn daarbij wat mij betreft belangrijke uitgangspunten. Ik heb de Tweede Kamer toegezegd haar vóór 1 maart 2012 te informeren over mijn standpunt.”

Plaats een reactie