Van Bijsterveldt kan school met minder dan 23 leerlingen open houden

Vanaf 1 januari 2011 krijgt de minister van Onderwijs de bevoegdheid om scholen met minder dan 23 leerlingen open te houden. ‘Als minister hecht ik aan kwalitatief goed onderwijs, ook in de kleine kernen’ aldus Van Bijsterveldt. ‘Doordat deze scholen open kunnen blijven wordt er ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van deze kleine dorpen.’

In de huidige wetgeving is vastgelegd dat scholen minimaal 23 leerlingen moeten hebben. Met deze wetswijziging krijgt de minister van Onderwijs de ruimte om scholen met minder dan 23 leerlingen open te houden. De minister kan alleen van deze bevoegdheid gebruik maken als de school kwalitatief goed is en er perspectief is dat het aantal leerlingen weer toeneemt.

Plaats een reactie