Van Bijsterveldt gaat voor topvakmanschap

Mbo’ers kunnen de komende jaren rekenen op meer uren onderwijs en betere begeleiding. Daar investeert het kabinet 150 miljoen in. Mbo-studenten krijgen meer onderwijstijd en betere examens. De doorstroom vmbo-mbo-hbo wordt bevorderd door sterkere inzet op het vm2 traject en de vakcolleges. Verder verdwijnt het mbo 1 en komt er de nieuwe Entreeopleiding voor jongeren zonder vooropleiding. Dat is een greep uit het actieplan ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’ dat minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gezonden.

Voor alle beroepskwalificerende opleidingen die de naam mbo dragen, gelden voortaan vooropleidingseisen. Dit doet recht aan het mbo waar jaarlijks vele jonge vakmensen uitstromen. “Dit plan geeft het mbo een stevige kwaliteitsslag. Deze inzet moet leiden tot beroepsonderwijs dat zich over de volle breedte de hofleverancier van vakmensen kan noemen”, aldus Van Bijsterveldt.

Focus op vakmanschap
Met het actieplan ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’ wil de minister dat studenten over vier jaar mbo-scholen een dikke zeven als rapportcijfer geven. Eind vorig jaar liet de bewindsvrouw de bestuurbaarheid van mbo-instellingen onderzoeken door de commissie Oudeman, nadat de kwaliteit van een aantal opleidingen onvoldoende was. Een aantal van de aanbevelingen van deze commissie is in dit actieplan overgenomen.

Van Bijsterveldt is enthousiast over de uitdaging die deze plannen aan de mbo-sector biedt: “Gelukkig werken veel scholen hard aan verbeteringen. Met een mbo-sector die op orde is kun je jongeren zo opleiden dat ze al hun talenten gebruiken en eruit halen wat erin zit. Goed onderwijs speelt daarbij de hoofdrol.”

Meer onderwijstijd en betere examens
In het eerste jaar van het mbo gaat het wettelijk verplichte aantal lesuren omhoog. Er komt betere begeleiding en coaching van studenten. Een groot deel van de opleidingen op niveau 4 wordt verkort tot 3 jaar. Investeren in goede voorlichting, lesroosters die op orde zijn en gevarieerde lesmethoden zorgen voor verdere afname van verzuim en schooluitval. Voor taal en rekenen komen centrale examens; voor examens van beroepsgerichte vakken moeten scholen gebruik maken van examens met een landelijk keurmerk. Het kabinet investeert de komende jaren extra in de professionalisering (bij- en nascholing) van de docenten in het mbo.

Betere doorstroom
De minister gaat de samenwerking tussen vmbo en mbo via vakcolleges en VM2 trajecten stevig versterken, om jongeren met gouden handjes die exact weten wat ze willen beter voor te bereiden op de beroepspraktijk. Instellingen moeten zorgen voor een goed afgestemd opleidingenaanbod op de regionale arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen studenten straks sneller doorstromen van vmbo naar mbo en hbo door het verkorten van een groot aantal 4-jarige opleidingen naar 3 jaar.

Vereenvoudiging stelsel

De bestuurbaarheid van het mbo-stelsel wordt verbeterd door het afschaffen van de drempelloze instroom voor mbo niveau 2. Voor jongeren zonder vooropleiding komt een aparte Entreeopleiding die het huidige mbo niveau 1 en de Arbeidsmarktkwalificerende assistent-opleiding omvat. Deze Entreeopleiding geeft toegang tot het mbo of bereidt jongeren die geen startkwalificatie kunnen behalen voor op de arbeidsmarkt. Ook wordt het aantal mbo-opleidingen en kwalificaties verminderd, hiermee wordt het onderwijs voor de instellingen beter organiseerbaar. Het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) wordt voortaan rechtstreeks bekostigd door het ministerie van OCW, omdat het vavo zich tegenwoordig bijna geheel op jongeren richt die zo alsnog een diploma halen.

“Het is een ambitieus plan, maar hard nodig. Hiermee kunnen we de opwaartse lijn in het mbo verder uitbouwen en vastleggen,” aldus de minister. De maatregelen worden deze kabinetsperiode via vijf wetsvoorstellen geregeld.

Plaats een reactie