Van Bijsterveldt benadrukt belang vrouwelijke rolmodellen

Minister Van Bijsterveldt benadrukte donderdagmorgen 8 maart 2012, op Internationale Vrouwendag, het belang van vrouwelijke rolmodellen. De minister sprak tijdens een bijeenkomst in Den Haag van vrouwelijk toptalent.

Van Bijsterveldt was daar aanwezig om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen van het boek ‘Haagse hakken’, over vrouwen in de politiek. “Alle vrouwen hier in de zaal hebben hard gewerkt en ook offers gebracht voor waar ze vandaag staan. Maar laten we ook datgene wat we voor onszelf verworven hebben, vruchtbaar maken. Zodat andere vrouwen er beter van worden.”

Koploper
Van Bijsterveldt gaf aan dat Nederland internationaal gezien een koploper is op het gebied van vrouwenemancipatie. ‘Daar is door generaties Nederlandse vrouwen hard voor gewerkt. Maar ook in Nederland zijn er groepen vrouwen die nog niet volledig profiteren van deze verworvenheden. Vrouwen die onderaan de ladder van de arbeidsmarkt staan, of er buiten. Vrouwen die vanuit hun omgeving niet gestimuleerd worden om zich zelfstandig op te stellen. Ook zij verdienen de kans om zich te ontplooien, in een baan en anderszins. Als je als vrouw een positie hebt waar je invloed kunt uitoefenen, dan vind ik dat je die positie ook moet inzetten. Dat je je kennis en ervaring moet délen met vrouwen met minder invloed. Hen helpt om ook een stap verder te komen. Adel verplicht.‘

Tafel van één
Als voorbeeld haalde minister Van Bijsterveldt het project ‘De tafel van één’ aan. In Nederland staan meer dan een miljoen laagopgeleide vrouwen buiten de arbeidsmarkt. Deze vrouwen hebben geen betaalde baan, maar maken ook geen aanspraak op een uitkering. Ze zijn hierdoor financieel afhankelijk van hun partner daardoor kwetsbaar bij bijvoorbeeld een scheiding. Ze willen veelal wel werken, maar voelen zich onzeker of hun mogelijkheden.

De ‘Tafel van één’ brengt deze vrouwen in contact met andere vrouwen met eenzelfde achtergrond die de stap naar betaald werk al hebben gezet. Samen kunnen zij vervolgens opzoek naar hun talenten en mogelijkheden. ‘Rolmodellen en wegbereiders vind je binnen alle inkomensgroepen. Het gaat erom dat vrouwen die de stap naar onafhankelijkheid hebben gezet andere vrouwen helpen om die stap ook te zetten. Dat spreekt mij zo aan in dit project’, aldus minister Van Bijsterveldt.

Plaats een reactie