Vaker overgewicht jongeren in huishoudens met een lager inkomen

Ongeveer 15 procent van de jongeren (2 tot 25 jaar) kampt met overgewicht. Toch vinden bijna alle jongeren dat ze in goede gezondheid verkeren. Jongeren in huishoudens met een lager inkomen hebben vaker overgewicht en gaan vaker naar de huisarts dan jongeren in de hoogste inkomensgroep.

Meer overgewicht in lage inkomensklasse
In 2010/2012 had 15 procent van de kinderen en jongeren tussen 2 en 25 jaar overgewicht. Bij 3 procent was sprake van ernstig overgewicht. Naarmate het inkomen in het huishouden lager is, neemt het aandeel met overgewicht toe. Zo heeft 19 procent van de jongeren in een huishouden in de laagste inkomensgroep overgewicht, tegenover 11 procent van de 2- tot 25-jarigen in de hoogste inkomensgroep. Ernstig overgewicht komt onder jongeren in de laagste inkomensklasse drie keer zo vaak voor als onder leeftijdsgenoten in de hoogste inkomensklasse.

Jongeren uit hoge inkomensklasse iets vaker positief over hun gezondheid
Van de jongeren (0 tot 25 jaar) beoordeelt 93 procent hun gezondheid als goed of zeer goed. Jongeren in huishoudens met een lager inkomen geven iets minder dikwijls aan een goede gezondheid te hebben dan jongeren uit huishoudens met een hoog inkomen.

Jongeren uit huishouden met lager inkomen vaker naar huisarts
Twee op de drie jongeren hebben ten minste eenmaal de huisarts bezocht in het voorgaande jaar. Onder jongeren in de laagste inkomensgroep ligt dit aandeel iets hoger (69 procent) dan in de hoogste inkomensgroep (64 procent). Daarentegen is iets minder dan 80 procent van de jongeren in de laagste inkomensgroep de afgelopen 12 maanden bij de tandarts geweest, tegenover ruim 86 procent in de hoogste inkomensgroep. Ook de fysiotherapeut wordt door jongeren uit de hoogste inkomensgroep wat vaker bezocht.

Auteur: Kim Knoops

1 gedachte over “Vaker overgewicht jongeren in huishoudens met een lager inkomen”

  1. Lees het boek Broodbuik eens. Kijk op http://www.voedingisgezondheid.nl ( alle rubrieken zijn vetgoed! en je zult zien dat we veel meer vet (maar dan geen margarine en andere transvetten!) en veel minder brood, frisdrank, koolhydraten enz. moeten eten. Pas dan krijgen we een betere gezondheid en zullen we de dokter veel minder nodig hebben. En als we de vaccinaties ook niet meer neme ( http://www.verontrustemoeders.nl ) kunnen we weer de goede kant opgaan. Dan worden diabetes, alzheimer, parkinson, me, ms, kanker, maagzuur enz.enz. problemen die door o.a. een ander voedingspatroon sterk verminderd kunnen worden. Maar ja, dan wordt er minder verdiend door de pharmacie ….. en die betalen en verrichten tenslotte de “onafhankelijke“ onderzoeken. Zal nog een lange weg worden…. Maar op http://www.westonprice.nl komen elke dag meer dan 4000 mensen op het forum. Veel tips…. weinig mensen die het via de dokter nog oplossen met medicijnen. Want het kan anders…. Wordt dit bij het artikel gezet? Ben bang van niet….. Maar dit is wel waar het om gaat in het leven!!!!

    Beantwoorden

Plaats een reactie